TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT TỈNH HẬU GIANG
Lịch làm việc BGH ngày 25.02 - 01.3
Ngày: 22/02/2019

* THỨ HAI (25/02)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), dự họp Ban chấp hành Đảng bộ Sở LĐTB&XH, tại phòng họp Sở.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), dự họp về Đề án sáp nhập trường, tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), họp Hội đồng trường mời tất cả thành viên Hội đồng trường cùng dự tại phòng họp số 1. (Thư ký Hội đồng chuẩn bị nội dung)

* THỨ BA (26/02):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp Chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), giảng dạy tại cơ sở 1.

 

* THỨ TƯ (27/02)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp Chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

- Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng),  làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ NĂM (28/02)

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp Chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

- 13 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng),  làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ SÁU (01/03):

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Thị Kim Khéo), học lớp Cao cấp Chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Hiệu trưởng (Lý Thanh Tùng), họp Hội đồng tuyển sinh năm 2019 mời tất cả thành viên trong Hội đồng cùng dự tại phòng họp số 1.