<a href='/tin-hoat-dong-truong/doan-truong-trung-cap-kinh-te-ky-thuat-tinh-hau-giang-tham-gia-lien-hoan-tieng-hat-hoc-sinh-sinh-vien-tinh-hau-giang-lan-thu-xiii.html'>Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang tham gia Liên hoan “Tiếng hát học sinh, sinh viên” tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII</a> <a href='/tin-hoat-dong-truong/trao-quyet-dinh-nghi-huu-truoc-tuoi-cho-thay-le-van-phi-hieu-truong-truong-trung-cap-kinh-te-ky-thuat-tinh.html'>Trao Quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho thầy Lê Văn Phi - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh</a> <a href='/tin-hoat-dong-truong/le-khai-giang-nam-hoc-2017-2018-trao-bang-tot-nghiep-cho-hoc-sinh-khoa-6-7-va-ki-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-2011.html'>Lễ Khai giảng năm học 2017-2018, trao bằng tốt nghiệp cho học sinh khóa 6,7 và kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11</a> <a href='/tin-hoat-dong-truong/dai-hoi-cong-doan-co-so-truong-trung-cap-kinh-te-ky-thuat-hau-giang-lan-thu-ii-nhiem-ky-2017-2022.html'>Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang, lần thứ II nhiệm kỳ 2017 - 2022</a> <a href='/tin-hoat-dong-truong/dai-hoi-chi-bo-truong-trung-cap-kinh-te-ky-thuat-lan-thu-iii-nhiem-ky-2017-2020.html'>Đại hội Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2020</a> <a href='/tin-hoat-dong-truong/to-chuc-hoi-thao-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-phan-luong-hoc-sinh-sau-tot-nghiep-thcs.html'>Tổ chức Hội thảo "Nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS”</a> <a href='/tin-hoat-dong-truong/ban-giao-truong-trung-cap-kinh-te-ky-thuat-tinh-hau-giang-qua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi.html'>Bàn giao Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội</a> <a href='/tin-hoat-dong-truong/chi-bo-truong-trung-cap-kinh-te-ky-thuat-hau-giang-to-chuc-le-ket-nap-dang-vien-moi.html'>Chi bộ trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới</a> <a href='/tin-hoat-dong-truong/doan-truong-tham-gia-tiep-suc-mua-thi-nam-2016.html'>Đoàn Trường tham gia "Tiếp sức mùa thi năm 2016"</a> <a href='/tin-hoat-dong-truong/khai-mac-hoi-thi-giao-vien-day-gioi-trung-cap-chuyen-nghiep-cap-truong-lan-thu-6-nam-hoc-2015-2016.html'>Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp cấp trường lần thứ 6 năm học 2015 - 2016</a>

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  34

 • Tuần này:

  152

 • Tháng này:

  2969

 • Tất cả:

  494921