Tiếng anh

Xuất hóa đơn tiếng Anh là gì? – Luật ACC

Xuất hóa đơn tiếng Anh là Issue an invoice

Xem thêm bài viết Hóa đơn đỏ tiếng anh là gì?

Định nghĩa như sau:

Invoices are documents and papers recording the content of a transaction event, a arising transaction. Invoices are divided into 3 main types: invoices, sales invoices and other types of invoices.

– An invoice, also known as a value-added invoice, is an invoice for selling goods and services for organizations that declare value-added tax by the deduction method;

– Sales invoice is an invoice for the sale of goods and services for organizations and individuals declaring value-added tax by the direct method.

– There are also other types of invoices, including: Tickets, cards or other documents with other names, …

Invoicing is one of the daily jobs of accountants, it is understood as filling in customer information, goods and services, providing customers with the amount and tax on the invoice. Currently, besides issuing invoices by handwriting, many companies have applied printing technology to perform this task. By this method, unnecessary errors in the invoicing process will be significantly reduced.

Invoicing is also a daily task of accountants. For large companies and corporations, they can issue tens or even hundreds of invoices daily because there are many transactions made during the day.

3. Các quy định về xuất hóa đơn

Doanh nghiệp khi bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng. Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo đúng các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hóa đơn.

Đọc thêm:  Màu đen tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hóa đơn GTGT, kể cả trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tuy nhiên khi doanh nghiệp xuất hóa đơn giá trị gia tăng phải hợp lý, chặt chẽ và đúng nguyên tắc theo quy định của luật và cơ quan tài chính thì hóa đơn đó mới được cơ quan thuế chấp nhận.

– Các chứng từ cần thiết đối với một hóa đơn GTGT mua vào hoặc bán ra

– Hợp đồng mua, hợp đồng bán hàng hóa (Hợp đồng mua bán hàng hóa), trong trường hợp Hợp đồng không ghi chi tiết danh mục các mặt hàng bán ra cần có Phụ lục Hợp đồng ghi chi tiết danh mục hàng hóa mua vào hoặc bán ra);

– Phiếu xuất kho; phiếu nhập kho đối với hàng hóa bán ra hoặc mua vào;

– Phiếu thu, phiếu chi ghi lại số tiền giao dịch với khách hàng đối với hàng hoá bán ra hoặc mua vào;

– Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán;

Tại các văn bản và chứng từ nêu trên đều phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo đúng quy định của pháp luật; Chỉ xuất hóa đơn đối với các hàng hóa doanh nghiệp kinh doanh đã được đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư và cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đọc thêm:  Read - Unit 5 trang 43 SGK Tiếng Anh 9

Khi xuất hóa đơn phải ghi đúng mức thuế suất áp dụng theo quy định của Bộ tài chính đối với những hàng hóa, dịch vụ đó. Đặc biệt doanh nghiệp cần phải chú ý đến câu chữ khi viết hóa đơn nếu không sẽ đang ở một mức thuế suất thấp bị bắt nâng lên một mức thuế rất cao.

4. Câu hỏi thường gặp

Related Articles

Back to top button