Tiếng anh

A Closer Look 2 Unit 7 trang 11 SGK tiếng Anh 9 mới

Bài 1

1. Fill each blank with a, an, some, or any.

(Điền vào chỗ trống với a,an, some, hoặc any.)

Tom: Nina, you’re drinking (1) _______ cola for breakfast?

Nina: Yes, (2) _______ glass of Coke and (3) _______ crisps. That’s my favourite.

Tom: Don’t you know that is a very bad way to start your day?

Nina: Why is it bad?

Tom: Breakfast is the first meal of the day, so it’s very important to eat nutritious things.

Nina: Such as?

Tom: If you can’t cook (4) _______ food yourself, have (5) _______ bowl of cereal and (6) _______milk. Then eat (7) _______ apple.

Nina: But there isn’t (8) _______milk in the fridge.

Tom: Go out and buy (9) _______.

Phương pháp giải:

– some + danh từ không đếm được/ danh từ số nhiều (thường dùng trong câu khẳng định)

– a/ an + danh từ số ít

– any + danh từ không đếm được / danh từ số nhiều (dùng trong câu phủ định và nghi vấn)

Lời giải chi tiết:

1. some

2. a

3. some

4. some/any

5. a

6. some

7. an

8. any

9. some

Tom: Nina, you’re drinking (1) some cola for breakfast?

Nina: Yes, (2) a glass of Coke and (3) some crisps. That’s my favourite.

Tom: Don’t you know that is a very bad way to start your day?

Nina: Why is it bad?

Tom: Breakfast is the first meal of the day, so it’s very important to eat nutritious things.

Nina: Such as?

Tom: If you can’t cook (4) some/any food yourself, have (5) a bowl of cereal and (6) some milk. Then eat (7) an apple.

Đọc thêm:  Tìm hiểu nhân viên kinh doanh tiếng Anh là gì?

Nina: But there isn’t (8) any milk in the fridge.

Tom: Go out and buy (9) some.

Dịch hội thoại:

Tom: Nina, bạn uống cola thay cho bữa sáng hả?

Nina: Đúng. Một cốc Cola và một ít khoai tây chiên. Chúng là những món tớ ưa thích.

Tom: Bạn không rằng nó rất tệ để bắt đầu một ngày của bạn à?

Nina: Sao nó lại không tốt?

Tom: Bữa ăn sáng là bữa đầu tiên trong trong ngày, vì vậy bạn cần ăn những món giàu dinh dưỡng.

Nina: Ví dụ như?

Tom: Chẳng hạn nếu bạn không thể tự nấu ăn. Bạn nên ăn một bát ngũ cốc và một ít sữa. Sau đó là 1 quả táo.

Nina: Nhưng không có sữa trong tủ lạnh.

Tom: Đi ra ngoài và mua một ít về.

Related Articles

Back to top button