Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 7 lớp 7 Getting started trang 72, 73 trong Unit 7: Traffic Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7.

Tiếng Anh 7 Unit 7 Getting started (trang 72, 73) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 72 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Lan: Chào, Mark. Bạn khỏe không?

Mark: Khoẻ, cảm ơn bạn. Còn bạn? Bạn đã làm gì vào chủ nhật tuần trước?

Lan: Tôi khoẻ. Chiều chủ nhật vừa rồi, tôi đạp xe một vòng quanh hồ gần nhà.

Mark: Nghe có vẻ rất lành mạnh. Nhân tiện, bạn có thường đạp xe đến trường không?

Lan: Có, nhưng thỉnh thoảng mẹ tôi chở tôi bằng xe máy của mẹ.

Mark: Từ nhà đến trường của bạn bao xa?

Lan: Khoảng hai cây số.

Mark: Bạn mất bao lâu để đạp xe đến đó?

Lan: Khoảng 10 phút. Nhiều khi tắc đường còn phải mất nhiều thời gian hơn.

Mark: Bạn nên cẩn thận, đặc biệt là khi bạn sang đường.

Lan: Đúng vậy. Các con đường trở nên thực sự đông đúc.

Mark: Này, đi đạp xe quanh hồ vào Chủ nhật tuần này thì sao?

Lan: Tuyệt vời! Bạn có thể đến nhà tôi lúc 3 giờ chiều không?

Mark: OK, Lan. Gặp bạn sau.

Đọc thêm:  Đôi giày tiếng anh là gì? Phân biệt tên gọi các loại giày khác nhau

2 (trang 73 Tiếng Anh 7 Global Success): Read the conversation again and choose the correct answer. (Đọc lại đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng.)

1. How does Lan often go to school?

A. By bicycle. B. By motorbike. C. On foot.

2. It normally takes Lan … to get to school.

A. two minutes B. ten minutes C. twenty minutes

3. Lan and Mark agree to go cycling

A. tomorrow B. every day C. at the weekend

Lời giải:

1. A

2. B

3. C

Giải thích:

1. Thông tin: Mark: … By the way, do you cycle to school too? – Lan: Yes, but sometimes my mum takes me on her motorbike.

2. Thông tin: Mark: How long does it take you to cycle there? – Lan: About 10 minutes.

3. Thông tin: Mark: Hey, how about going cycling round the lake this Sunday?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn Lan thường đến trường như thế nào? – Bằng xe đạp.

2. Lan thường mất mười phút để đến trường.

3. Lan và Mark đồng ý đi đạp xe vào cuối tuần.

3 (trang 73 Tiếng Anh 7 Global Success): Write one word from the conversation to complete each sentence. (Viết một từ trong cuộc trò chuyện để hoàn thành mỗi câu)

Bài nghe:

1. Last Sunday afternoon, Lan _______ round the lake near her home.

2. Mark says to Lan: “You _______ careful, especially when you cross the road.

3. Traffic _______ are a problem in big cities.

4. – _______ does your mum go shopping? – She often walks.

Đọc thêm:  Đại từ nhân xưng kiến thức cơ bản

5. This road is very _______ during the rush hours.

Lời giải:

1. cycled

2. should

3. jams

4. How

5. crowded

Hướng dẫn dịch:

1. Chiều chủ nhật vừa rồi, Lan đạp xe một vòng quanh hồ gần nhà.

2. Mark nói với Lan: “Bạn nên cẩn thận, đặc biệt là khi bạn sang đường.”

3. Ùn tắc giao thông là một vấn đề nan giải ở các thành phố lớn.

4. – Mẹ bạn đi mua sắm như thế nào? – Cô ấy thường đi bộ.

5. Con đường này rất đông đúc vào những giờ cao điểm.

4 (trang 73 Tiếng Anh 7 Global Success): Look at the pictures and write a word under each (Nhìn vào các bức tranh và viết một từ dưới mỗi tranh)

Lời giải:

1. bike/ bicycle (xe đạp)

2. car (ô tô)

3. bus (xe buýt)

4. motorbike (xe máy)

5. plane (máy bay)

6. train (tàu hoả)

7. boat (thuyền)

8. ship (tàu thuỷ)

5 (trang 73 Tiếng Anh 7 Global Success): GAME: Find someone who … (Trò chơi: Tìm ai đó mà …)

Write your friends’ names in the blanks. Then report to the class (Viết tên bạn bè của bạn vào ô trống. Sau đó báo cáo trước lớp)

Gợi ý:,/

A: Do you usually walk to school?

B: Yes, I do. / No, I don’t.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn có thường đi bộ đến trường không?

B: Vâng, tôi có. / Không, tôi không.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 7 lớp 7

 • A Closer Look 1 (trang 74 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in A with the phrases in B… 2. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs

 • A Closer Look 2 (trang 75, 76 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences with “It”. Use these cues… 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood

 • Communication (trang 76, 77 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation,… 2. Work in pairs. Take turns to ask and answer about the means of transport

 • Skills 1 (trang 78 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the picture… 2. Read the following text and choose the correct answer

 • Skills 2 (trang 79 Tiếng Anh lớp 7): 1. What can you see in this picture?… 2. Listen to the recording and choose the correct answer A, B or C

 • Looking Back (trang 80 Tiếng Anh lớp 7): 1. Label each sign … 2. Fill in the gap with one word to complete the sentences

 • Project (trang 81 Tiếng Anh lớp 7): 1. Find four traffic signs in your neighbourhood… 2. Make one of these traffic signs out of cardboard or other materials

Đọc thêm:  Language - trang 70 Review 4 (Units 9 - 10) SGK tiếng Anh 12 mới

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button