Tiếng anh

Tiếng Anh 11 Unit 6 Getting Started

Bài 1

Heritage sites in Viet Nam

(Các điểm di sản ở Việt Nam)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Ms Hoa: Good morning, everyone. As part of our school cultural programme, we need to plan a field trip to a heritage site in Viet Nam. So, where would you like to go?

Petter: Do you have any suggestions for us, Ms Hoa?

Ms Hoa: I’d recommend Trang An Scenic Landscape Complex. It’s the only place in Southeast Asia to be recognised as a mixed heritage site by UNESCO.

Peter: What’s a mixed heritage site?

Ms Hoa: It’s a site that has both natural and cultural importance. For example, you can go on a boat trip there to enjoy the beautiful landscape. Or you can visit the old temples and monuments to learn about Vietnamese history.

Anna: That sounds interesting, but if we want to learn about cultural values of the past, where should we go?

Ms Hoa: You can go to Hoi An Ancient Town in central Viet Nam. You’ll learn about urban lifestyles and traditions from the 15th to the 19th century and will see examples of ancient architecture. All buildings are kept in their original state. It’s a great place to explore.

Anna: Wow! That’s exciting. What about southern Vietnam?

Ms Hoa: You can go to the Mekong River Delta to enjoy don ca tai tu – a form of traditional folk singing. Local artists perform don ca tai tu everywhere – at parties, in fruit gardens, even on the floating market boats.

Peter: It’s a great way to promote this kind of cultural heritage of southern Viet Nam.

Đọc thêm:  60+ từ và cụm từ lóng tiếng Anh thú vị

Ms Hoa: Indeed. Now, please discuss in your group and let me know your field trip ideas.

Tiếng Anh 11 Unit 6 Getting Started</>

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Cô Hoa: Chào buổi sáng các bạn. Là một phần của chương trình văn hóa trường học, chúng ta cần lập kế hoạch cho một chuyến đi tham quan đến một di sản tại Việt Nam. Vậy, các bạn muốn đi đâu?

Petter: Cô có gợi ý gì cho chúng tôi không, cô Hoa?

Cô Hoa: Tôi khuyên các bạn nên đến khu du lịch sinh thái Tràng An. Đây là địa điểm duy nhất tại Đông Nam Á được UNESCO công nhận là di sản hỗn hợp.

Peter: Di sản hỗn hợp là gì?

Cô Hoa: Đó là một địa điểm có tính quan trọng về cả mặt tự nhiên và văn hóa. Ví dụ, bạn có thể đi du thuyền để thưởng ngoạn cảnh đẹp. Hoặc bạn có thể tham quan những ngôi đền cổ và di tích để tìm hiểu lịch sử Việt Nam.

Anna: Nghe thú vị nhỉ, nhưng nếu chúng tôi muốn tìm hiểu giá trị văn hóa của quá khứ, chúng tôi nên đi đâu?

Cô Hoa: Bạn có thể đến phố cổ Hội An ở miền trung Việt Nam. Bạn sẽ tìm hiểu về lối sống đô thị và truyền thống từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 và sẽ thấy các ví dụ về kiến trúc cổ. Tất cả các tòa nhà được giữ nguyên trạng thái ban đầu của chúng. Đó là một nơi tuyệt vời để khám phá.

Đọc thêm:  ETC Trong Tiếng Anh là gì?

Anna: Wow! Thật thú vị. Còn miền Nam Việt Nam thì sao?

Cô Hoa: Bạn có thể đến vùng Đồng bằng Sông Cửu Long để thưởng thức đờn ca tài tử – một hình thức ca hát dân gian truyền thống. Các nghệ sĩ địa phương biểu diễn đờn ca tài tử ở khắp mọi nơi – tại các buổi tiệc, trong vườn trái cây, thậm chí trên những chiếc thuyền chợ nổi.

Peter: Đó là một cách tuyệt vời để quảng bá di sản văn hóa miền Nam Việt Nam.

Cô Hoa: Thật vậy. Bây giờ, hãy thảo luận trong nhóm của bạn và cho tôi biết ý tưởng chuyến đi của bạn.

Related Articles

Back to top button