Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 11 Language trang 9, 10, 11 trong Unit 1: A long and healthy life Tiếng Anh 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 1.

Tiếng Anh 11 Unit 1 Language (trang 9, 10, 11) – Tiếng Anh 11 Global Success

Pronunciation

Strong and weak forms of auxiliary verbs

1 (trang 9 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen and repeat. Pay attention to the strong and weak forms of the auxiliary verbs. Then practise saying them. (Nghe và lặp lại. Chú ý đến dạng mạnh và dạng yếu của trợ động từ. Sau đó thực hành nói chúng.)

Bài nghe:

2 (trang 9 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Read these sentences out loud. Pay attention to the strong and weak forms of the auxiliary verbs. Then listen and check. (Làm việc theo cặp. Đọc to những câu này. Chú ý đến dạng mạnh và dạng yếu của trợ động từ. Sau đó nghe và kiểm tra.)

Bài nghe:

1. Does she exercise? – Yes, she does.

2. Were you eating healthily? – Yes, I was.

3. Do you eat vegetables? – Yes, I do.

4. Can he get up early? – Yes, he can.

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy có tập thể dục không? – Có, cô ấy có.

2. Bạn có ăn uống lành mạnh không? – Có, tôi có.

3. Bạn có ăn rau không? – Có, tôi có.

4. Anh ấy có thể dậy sớm không? – Có, anh ấy có thể.

Đọc thêm:  Review 1 (Unit 1-2-3) SGK tiếng Anh 9 mới chi tiết – HOCMAI

Vocabulary

Health and fitness

1 (trang 10 Tiếng Anh 11 Global Success): Match each word (1-5) with its meaning (a-e) (Nối mỗi từ (1-5) với nghĩa của nó (a-e))

Đáp án:

1. b

2. c

3. a

4. d

5. e

Hướng dẫn dịch:

1. điều trị = một cái gì đó giúp chữa bệnh hoặc chấn thương

2. sức mạnh = chất lượng của thể chất mạnh mẽ

3. cơ bắp = những miếng thịt trong cơ thể chúng ta cho phép cử động của cánh tay, chân, v.v.

4. bị = có vấn đề về sức khỏe

5. kiểm tra = xem xét cơ thể của ai đó một cách cẩn thận để tìm hiểu xem có vấn đề gì về sức khỏe không

2 (trang 10 Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the following sentences using the correct forms of the words in 1. (Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng đúng của từ trong bài 1.)

1. The doctor … her carefully, but could not find anything wrong.

2. He is receiving … for his health problem.

3. Regular exercise can help you improve your muscle …

4. To build your …, you can try lifting weights.

5. Nam can’t sleep well. He is … stress.

Đáp án:

1. examined

2. treatment

3. strength

4. muscles

5. suffering from

Hướng dẫn dịch:

1. Bác sĩ đã kiểm tra cô ấy cẩn thận, nhưng không tìm thấy bất cứ điều gì sai trái.

2. Anh ấy đang được điều trị cho vấn đề sức khỏe của mình.

3. Tập thể dục thường xuyên có thể giúp bạn cải thiện sức mạnh cơ bắp.

Đọc thêm:  TỪ NỐI TRONG TIẾNG ANH - ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, BÀI TẬP THỰC HÀNH

4. Để xây dựng cơ bắp, bạn có thể thử nâng tạ.

5. Nam ngủ không ngon. Anh ấy đang bị căng thẳng.

Grammar

Past simple vs. Present perfect

1 (trang 11 Tiếng Anh 11 Global Success): Put the verbs in brackets in either the past simple or the present perfect. (Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành.)

1. He (see) the doctor yesterday.

2. She (suffer) from a serious headache, but after treatment, she felt better.

3. Our living conditions (improve) over the last few decades. Now people live much better.

4. The doctor (just, examine) her. Fortunately, the treatment is working.

Đáp án:

1. saw

2. has suffered

3. improved

4. has just examined

Giải thích:

1. Dùng thì quá khứ đơn vì có “yesterday”

2. Dùng thì hiện tại hoàn thành vì hành động vẫn đang xảy ra ở hiện tại (dựa vào nghĩa)

3. Dùng thì quá khứ đơn hành động đã kết thúc

4. Dùng thì hiện tại hoàn thành vì có “just”

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy đã gặp bác sĩ ngày hôm qua.

2. Cô ấy bị đau đầu nghiêm trọng, nhưng sau khi điều trị, cô ấy cảm thấy đỡ hơn.

3. Điều kiện sống của chúng ta được cải thiện trong vài thập kỷ qua. Bây giờ mọi người sống tốt hơn nhiều.

4. Bác sĩ vừa khám cho cô ấy. May mắn thay, việc điều trị đang làm việc.

2 (trang 11 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Talk about what you do to keep fit and healthy. Use the past simple and the present perfect. (Làm việc theo cặp. Nói về những gì bạn làm để giữ dáng và khỏe mạnh. Sử dụng thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành.)

Đọc thêm: 

Gợi ý:

I have exercised regularly for a year. I went swimming last weekend.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đã tập thể dục thường xuyên trong một năm. Tôi đã đi bơi vào cuối tuần trước.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Getting Started (trang 8, 9)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Reading (trang 11, 12)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Speaking (trang 12, 13)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Listening (trang 13, 14)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Writing (trang 14, 15)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Communication and Culture (trang 15, 16)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Looking Back (trang 16, 17)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Project (trang 17)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button