Tiếng anh

Với lời giải bài tập Unit 1 lớp 9: Communication trong Unit 1: Local environment Tiếng Anh 9 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 9 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1.

Unit 1 lớp 9: Communication

Unit 1 lớp 9: Communication (phần 1 → 3 trang 11 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 1: Local environment – Communication – Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Nick, Mi, Duong, and Mai are planning a day out to a place of interest for their class. Listen to their conversation and complete their plan by filling each blank with no more than three words. (Nick, Mi, Dương và Mai đang lên kế hoạch đi thăm 1 địa điểm nổi tiếng cho lớp của mình. Nghe đoạn hội thoại và hoàn thành kế hoạch bằng việc điền vào chỗ trống không quá 3 từ.)

Bài nghe:

1. Green Park2. bus3. 8 a.m4. own lunch5. supermarket 6. team-building7. quizzes8. painting village9. make10. 5 p.m

2. Imagine that your class is going to a place of interest in your area. Work in groups to discuss the plan for this day out. Make notes in the table. (Tưởng tượng lớp học của bạn dự định đi tham quan 1 địa điểm nổi tiếng. Làm việc theo nhóm để bàn bạc những dự định cho ngày hôm đó. Điền vào bảng sau.)

DetailsWho to prepare Place Means of transport Time to set off Food Drinks Activities Time to come back

3. Present your plan to the class. Which group has the best plan? (Thuyết trình kế hoạch của bạn. Nhóm nào có kế hoạch tốt nhất?)

Đọc thêm:  Tổng hợp cấu trúc Make trong tiếng Anh

Gợi ý:

Good morning teacher and everyone!

Today, on behalf of my group, I am very glad to present to you about our plan for one-day trip to a place of interest. First of all, after discussing, we came up with the decision to go to Thong Nhat Park for a picnic in Sunday. The reasons for this choice are that Thong Nhat park is located right in Ha Noi so it does not take much time to get there and we can have more time to enjoy the trip; this park is really large so there is plenty of space for picnic and other outdoors activities. Secondly, we made a detailed plan for this trip. To specify, we will gather at school and set off at 9 a.m on Sunday by bicycle altogether. On arrival, An, Binh and Chien will be responsible for pitching a tent while Hoa and I prepare the lunch for us. After that, we will have lunch together and chat with each other. Binh will bring his guitar so we will sing together our favorite songs. In the afternoon, we will wander around to park and enjoy the fresh air there. We will go home at 5 p.m. I am really looking forward to carrying this plan out with my friends in this weekend.

Thank you for listening to my presentation and if you like our plan, please vote for our group!

Hướng dẫn dịch:

Chào buổi sáng cô giáo và tất cả mọi người!

Hôm nay, thay mặt cho nhóm của tôi, tôi rất vui mừng được trình bày với mọi người về kế hoạch của chúng tôi cho chuyến đi một ngày đến một địa điểm tham quan. Đầu tiên, sau khi bàn bạc, chúng tôi đi đến quyết định chủ nhật sẽ đến công viên Thống Nhất dã ngoại. Lý do cho sự lựa chọn này là công viên Thống Nhất nằm ngay tại Hà Nội nên không mất nhiều thời gian để đến đó và chúng ta có thể có nhiều thời gian hơn để tận hưởng chuyến đi; công viên này rất rộng nên có nhiều không gian cho dã ngoại và các hoạt động ngoài trời khác. Thứ hai, chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi này. Để rõ ràng, chúng ta sẽ tập trung tại trường và khởi hành lúc 9 giờ sáng Chủ nhật bằng xe đạp. Khi đến nơi, An, Bình và Chiến sẽ chịu trách nhiệm dựng lều trong khi tôi và Hoa chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa và trò chuyện với nhau. Bình sẽ mang theo cây đàn của mình để chúng ta sẽ hát cùng nhau những bài hát yêu thích. Vào buổi chiều, chúng ta sẽ đi lang thang ở công viên và tận hưởng không khí trong lành ở đó. Chúng ta sẽ về nhà lúc 5 giờ chiều. Tôi thực sự mong đợi để thực hiện kế hoạch này với bạn bè của tôi vào cuối tuần này.

Đọc thêm:  Cấu Trúc và Cách Dùng WHICH trong Tiếng Anh

Cảm ơn bạn đã lắng nghe phần trình bày của tôi và nếu bạn thích kế hoạch của chúng tôi, hãy bình chọn cho nhóm của chúng tôi!

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

 • Từ vựng Unit 1: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read … 2. Write the name …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the verbs … 2. Match the verbs …

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the dependent … 2. Make a complex sentence …

 • Communication (phần 1-3 trang 11 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Nick, Mi, Duong, and Mai … 2. Imagine that your class …

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs … 2. Mi visited Tay Ho …

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discribe what you see … 2. Listen to what these …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write some traditional … 2. Complete the second …

 • Project (phần 1-6 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in group … 2. Collect pictures from …

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 mới có đáp án
Đọc thêm:  Âm 'i' trong tiếng Anh - Mỹ

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Related Articles

Back to top button