Tiếng anh

Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Communication trang 30 – 31 – Kết nối tri thức Giải Tiếng Anh 6

Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: Cities of the world – Kết nối tri thức

Unit 9 lớp 6 Communication trang 30 – 31

Everyday English

Expressing exclamations with What

1. Look at the picture. Listen and read the exclamations. (Nhìn vào bức tranh. Nghe và đọc những câu cảm thán).

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

1. Thật là một thành phố đẹp!

2. Bầu trời thật trong xanh!

3. Những tòa nhà thật là cao!

2. Work in pairs. Look at the picture below and say what you think by using exclamations with What. You may use the suggestions below. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình bên dưới và nói những gì em nghĩ bằng cách sử dụng câu cảm thán với What. Em có thể sử dụng các đề xuất dưới đây).

Đáp án:

1. What happy and beautiful children!

2. What a colorful and nice picture!

3. What sunny and beautiful weather!

4. What a small and cute boy!

5. What beautiful and colorful apple trees!

Hướng dẫn dịch:

1. Thật là những đứa trẻ vu vẻ và hạnh phúc!

2. Thật là một bức tranh đẹp đẽ và sặc sỡ!

3. Thời tiết thật đẹp và có nắng!

4. Cậu bé thật đáng yêu!

5. Những cây táo thật đẹp và nhiều màu sắc!

CITY LANDMARKS

3. Work in pairs. Write the names of the landmarks under the correct pictures. (Làm việc theo cặp. Viết tên những địa điểm dưới bức tranh đúng).

Đọc thêm:  Communication Unit 1 trang 11 SGK tiếng Anh 9 mới

Đáp án:

1. Merlion

2. Big Ben

3. Sydney Opera House

4. Eiffel Tower

4. Write the names of the landmarks in 3 for the descriptions. (Viết tên những địa điểm với phần mô tả)

Đáp án:

1. Big Ben

2. Sydney Opera House

3. Eiffel Tower

4. Merlion

1. Big Ben

Tháp này nằm bên bờ sông Thames ở Luân Đôn. Trên cái tháp có một chiếc đồng hồ lớn và một cái chuông.

2. Nhà Hát Opera Sydney

Có một nhà Hát ở Cảng Sydney. Phần mái của nó màu trắng va trông như chiếc vỏ sò. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây để chiêm ngưỡng nó.

3. Tháp Eiffel

Đây là tháp nổi tiếng ở Paris. Mỗi năm, có hàng triệu du khách leo lên đỉnh tháp để ngắm toàn cảnh Paris.

4. Merlion

Nó có đầu sư tử và thân cá. Là một địa điểm nổi tiếng ở Singapore.

5. QUIZ

Work in pairs. Read the questions and circle the correct answers. (Làm việc theo cặp. Đọc câu hỏi và khoanh đáp án đúng).

1. Which city is near to Ha Noi than the others?

A. Berlin

B. Bangkok

C. Tokyo

2. The people of Quang Nam are proud of their ancient town, ______.

A. Hoi An

B. Sa Pa

C. Bach Ma

3. Phnom Penh is the capital city of __________.

A. Indonesia

B. the Philippines

C. Cambodia

4. For children, California is famous for its ________.

A. Disneyland Park

B. Golden Gate Bridge

Đọc thêm: 

C. national parks

Đáp án:

1.B

2.A

3.C

4.A

Hướng dẫn dịch:

1. Thành phố nào gần Hà Nội hơn những thành phố khác? Bangkok

2. Mọi người ở Quảng Nam rất tự hào về phố cổ của họ, Hội An.

3. Phmon Penh là thủ đô của Campuchia

4. Với trẻ em, California nổi tiếng với công viên Disneyland

Related Articles

Back to top button