Tiếng anh

Skills 1 – Unit 12. Robots – Tiếng Anh 6 – Global Success

Bài 2

2. Read the text and choose the best answer to each of the questions.

(Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi.)

Today there is an international robot show in Ha Noi. People can see many types of robots there.

Home robots are useful for housework. They can do most of the housework: cook meals, clean the house, do the washing, and iron clothes.

Teacher robots are the best choice for children. They can help them to study. They can teach them English, literature, maths and other subjects. They can also help children to improve their English pronunciation.

People are also interested in other types of robots at the show. Worker robots can build houses and move heavy things: doctor robots can look after sick people and space robots can build space stations on the Moon and on planets.

1. What show is on Ha Noi now?

A. A fashion show

B. A robot show

C. A pet show

2. Which type of robots can help children in their study?

A. Home robots

B. Worker robots

C. Teacher robots

3. Doctor robots can ___________.

A. help children to study

B. build houses

C. take care of sick people

4. Which of the following sentences is NOT true according to the passage?

A. Worker robots can build houses and move heavy things.

B. Space robots can build space Stations on the Moon.

C. Home robots can’t do much of the housework.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Hôm nay có một triển lãm robot quốc tế tại Hà Nội. Mọi người có thể thấy nhiều loại robot ở đó.

Đọc thêm:  Communication trang 43 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Robot gia đình rất hữu ích cho công việc nội trợ. Họ có thể làm hầu hết các công việc nhà: nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, ủi quần áo.

Robot giáo viên là sự lựa chọn tốt nhất cho trẻ em. Họ có thể giúp họ học tập. Họ có thể dạy chúng tiếng Anh, văn học, toán học và các môn học khác. Họ cũng có thể giúp trẻ em cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của mình.

Mọi người cũng quan tâm đến các loại robot khác tại triển lãm. Robot công nhân có thể xây nhà và di chuyển những thứ nặng nhọc: robot bác sĩ có thể chăm sóc người bệnh và robot vũ trụ có thể xây dựng các trạm vũ trụ trên Mặt trăng và trên các hành tinh.

Lời giải chi tiết:

1. B 2. C 3. C 4. C

1. Hiện tại Hà Nội đang chiếu chương trình gì?

A. Một buổi biểu diễn thời trang

B. Một buổi biểu diễn rô bốt

C. Một buổi biểu diễn thú cưng

2. Loại robot nào có thể giúp trẻ trong học tập?

A. Robot nhà

B. Người máy công nhân

C. Người máy giáo viên

3. Robot bác sĩ có thể ___________.

A. giúp trẻ em học tập

B. xây nhà

C. chăm sóc người ốm

4. Câu nào sau đây KHÔNG đúng theo đoạn văn?

A. Robot công nhân có thể xây nhà và di chuyển những thứ nặng nhọc.

B. Người máy không gian có thể xây dựng các Trạm vũ trụ trên Mặt trăng.

Đọc thêm:  Thất Tình trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

C. Robot gia đình không thể làm nhiều việc nhà.

Related Articles

Back to top button