Tiếng anh

Với lời giải bài tập Unit 5 lớp 9: Skills 2 trong Unit 5: Wonders of Viet Nam Tiếng Anh 9 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 9 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5.

Unit 5 lớp 9: Skills 2

Unit 5 lớp 9: Skills 2 (phần 1 → 4 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam – Skills 2 – Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Listen to what a tourist says about Ha Long Bay and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe một khách du lịch nói về Vịnh Hạ Long và xem những câu sau câu nào đúng (T), câu nào sai (F).)

Bài nghe:

1. More tourists have chosen to visit Ha Long Bay since UNESCO’s recognition of its natural beauty.

2. There are 1,696 islands concentrated in the southeast and the southwest.

3. Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung are at the centre of the islands.

4. People who are interested in history should visit Van Don Island, Poem Mountain, and the Bach Dang River.

Đáp án:

1.T2.F3.T4.T

Nội dung bài nghe:

It is said that Ha Long Bay is a magical place, attracting more tourists than ever since UNESCO’s recognition of this beautiful spot. It is situated in the northeast region of Viet Nam. With its rich history and picturesque setting, Ha Long Bay is the perfect destination for any tourist.

Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see. Viewed from any angle, Ha Long Bay looks like a work of art. It has 1,969 islands concentrated in two main zones: the southeast (belonging to Bai Tu Long Bay), and the southwest (belonging to Ha Long Bay). At the centre of the islands, there are wonderful caverns, such as Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung.

Forthose interested in history, a visit to Van Don Island, Poem Mountain, and the Bach Dang River is a must.

It is now known that Ha Long was one of the places where humans first existed.

Don’t miss out on a visit to Ha Long Bay. With its long history and astounding natural beauty, it is truly unforgettable.

Hướng dẫn dịch:

Người ta nói rằng vịnh Hạ Long là một nơi huyền diệu, thu hút nhiều du khách hơn bao giờ hết kể từ khi UNESCO công nhận điểm đẹp này. Nó nằm ở vùng đông bắc của Việt Nam. Với lịch sử phong phú và khung cảnh đẹp, Vịnh Hạ Long là điểm đến hoàn hảo cho bất kỳ du khách nào.

Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ nhất mà bạn từng thấy. Nhìn từ mọi góc độ, Vịnh Hạ Long giống như một tác phẩm nghệ thuật. Có 1.969 hòn đảo tập trung ở hai vùng chính: phía Đông Nam (thuộc vịnh Bái Tử Long), và phía Tây Nam (thuộc vịnh Hạ Long). Ở trung tâm của hòn đảo, có những hang động tuyệt vời, như Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt, và Tam Cung.

Đọc thêm:  "Hình Vuông" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Với những người quan tâm đến lịch sử, nên thăm quan đảo Vân Đồn, núi Bài Thơ và sông Bạch Đằng.

Người ta biết rằng Hạ Long là một trong những nơi mà con người đã tồn tại.

Đừng bỏ lỡ chuyến đi thăm vịnh Hạ Long. Với lịch sử lâu dài và vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc, nó thật sự không thể nào quên.

2. Listen again and complete the data chart. (Nghe lại và hoàn thành biểu đồ dữ liếu sau.)

Bài nghe:

1. northeast2. UNESCO3. picturesque4. zones5. caverns6. astounding

Hướng dẫn dịch:

Tên

Vịnh Hạ Long

Vị trí

Đông Bắc của Việt Nam

Lý do chọn địa điểm

– một nơi huyền diệu

– được công nhận bởi UNESCO

– lịch sử phong phú của nó và đẹp như tranh vẽ

Các tính năng chính của nơi này

– như một tác phẩm nghệ thuật

– 1.969 hòn đảo trong hai khu chính: phía Đông Nam (thuộc vịnh Bái Tử Long), và phía Tây Nam (thuộc vịnh Hạ Long)

– hang động tuyệt vời ở vịnh Hạ Long: Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt, và Tam Cung

– một trong những nơi mà con người đầu tiên tồn tại

Ý kiến và cảm nhận về địa điểm

Đây thực sự là một địa điểm khó quên nhờ lịch sử lâu dài của nó và vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc.

3. Have you or a family member visited a wonder of Viet Nam? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a wonder of Viet Nam you have read about. (Bạn hoặc 1 thành viên trong gia đình đã từng đi thăm kì quan nào của Việt Nam chưa? Hãy viết những chú thích vào bảng dưới đây. Hoặc bạn có thể viết về một kì quan mà bạn từng đọc.)

Name Hoi An old town Location Quang Nam Reasons for choosing the place

– A historic place

– classified as a National Cultural Heritage Site

Main features of the place

– on the north bank near the mouth of the Thu Bon River

– the town reflects a fusion of indigenous and foreign cultures

– the town comprises a well – preserved complex of 1,107 timber frame buildings

– the surviving wooden structures and street plan are original and intact and together present a traditional townscape of the 17th and 18th centuries

Comments and feelings about the place It is truly unforgettable, thanks to its long history and the locals’ hospitality.

Đọc thêm: 

Hướng dẫn dịch:

Tên

Phố cổ Hội An

Vị trí

Quảng Nam

Lý do chọn địa điểm

– một địa điểm lịch sử

– được xếp hạng là Di sản Văn hóa Quốc gia

Các tính năng chính của nơi này

– trên bờ bắc gần cửa sông Thu Bồn

– thị trấn phản ánh sự kết hợp của văn hóa bản địa và nước ngoài

– thị trấn bao gồm một khu phức hợp được bảo tồn tốt gồm 1.107 tòa nhà khung gỗ

– các cấu trúc bằng gỗ còn sót lại và sơ đồ đường phố là nguyên bản và nguyên vẹn và cùng nhau thể hiện một cảnh quan thị trấn truyền thống của thế kỷ 17 và 18

Ý kiến và cảm nhận về địa điểm

Nơi đây thực sự khó quên, nhờ vào lịch sử lâu đời và lòng hiếu khách của người dân địa phương.

4a. Use your notes in 3 to write a short article describing a wonder of Viet Nam. (Sử dụng các chú thích ở bài 3 để viết một bài báo ngắn miêu tả về 1 kì quan của Việt Nam.)

Đoạn văn gợi ý:

Hoi An ancient town is an amazing tourist attraction in the central region of Vietnam. It is located in Quang Nam province. In 1999, it is recognized by UNESCO as a world heritage site. Hoi An old town is the city of history.

Wandering around the town, seeing old houses and many beautiful structures is a memorable experience. The town reflects a fusion of indigenous and foreign cultures. The surviving wooden structures and street plan are original and intact and together present a traditional townscape of the 17th and 18th centuries. Tourists can enjoy the peace and fresh air there; it’s really relaxing.

Street food of Hoi An is diverse, affordable and tasty. Tourists can find many specialties of Quang Nam as well as snacks in the food vendors along the street. In terms of human, the local people are very friendly and helpful. They are willing to talk to tourists or show the direction for tourists if being asked.

The trip to Hoi An will be truly unforgettable, thanks to its long history and the locals’ hospitality.

Hướng dẫn dịch:

Phố cổ Hội An là một điểm du lịch hấp dẫn ở miền Trung Việt Nam. Nó nằm ở tỉnh Quảng Nam. Năm 1999, nó được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Phố cổ Hội An là thành phố của lịch sử.

Lang thang quanh thị trấn, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính và nhiều công trình kiến ​​trúc đẹp là một trải nghiệm đáng nhớ. Thị trấn phản ánh sự kết hợp của văn hóa bản địa và nước ngoài. Các cấu trúc bằng gỗ còn sót lại và sơ đồ đường phố đều nguyên bản và nguyên vẹn và cùng nhau thể hiện một cảnh quan thị trấn truyền thống của thế kỷ 17 và 18. Khách du lịch có thể tận hưởng sự yên bình và không khí trong lành ở đó; nó thực sự thư giãn.

Đọc thêm:  Cái ô trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thức ăn đường phố của Hội An rất đa dạng, giá cả phải chăng và ngon. Du khách có thể tìm thấy nhiều món ăn đặc sản của Quảng Nam cũng như các món ăn vặt ở các gánh hàng ăn dọc đường. Về con người, người dân địa phương rất thân thiện và hữu ích. Họ sẵn sàng nói chuyện với khách du lịch hoặc chỉ đường cho khách du lịch nếu được yêu cầu.

Chuyến đi đến Hội An sẽ thực sự khó quên nhờ lịch sử lâu đời và lòng hiếu khách của người dân địa phương.

b. Swap articles with a partner and review each other’s drafts. Make revisions and corrections if necessary. Then present your final article to the class. (Đổi các bài báo với bạn cặp của mình và nhận xét về các bài của nhau. Sửa chữa nếu cần thiết. Thuyết trình bài báo tốt nhất cho cả lớp nghe.)

Bài giảng: Unit 5 Wonders of Viet Nam – Skills 2 – Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5 khác:

 • Từ vựng Unit 5: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2a. Wirte the responses …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the words … 2. Fill in each blank …

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 53-54 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read part of the conversation … 2. Complete the sentences …

 • Communication (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen to the radio … 2. Listen to the next part …

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 56 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read an article … 2. Read the article …

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen to what … 2. Listen again and complete …

 • Looking Back (phần 1-7 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match adiectives … 2. Underline the correct …

 • Project (phần 1-3 trang 59 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read thí promotional … 2. Find a photo …

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 mới có đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Related Articles

Back to top button