Tiếng anh

Looking back Unit 4 trang 48 SGK tiếng Anh 9 mới

Bài 4

Task 4. Read these situations and write wishes want to make for them.

(Đọc những tình huống sau và viết câu với cấu trúc “wish”.)

1. Your village does not have access to clean piped water.

(Làng của bạn không có nước máy sạch.)

2. Your school is on the other side of a river, and you have to cross the river by boat twice a day to school.

(Trường học của bạn ở phía bên kia của một con sông, và bạn phải băng qua sông bằng thuyền hai lần mỗi ngày để đến trường.)

3. There is no organisation for social activities for teenagers in your town.

(Không có tổ chức hoạt động xã hội cho thanh thiếu niên ở thị trấn của bạn.)

4. You are interested in basketball but you are not tall enough for the sport.

(Bạn quan tâm đến bóng rổ nhưng bạn không đủ cao để chơi thể thao.)

5. In your area, there are only two seasons: dry and wet. You love autumn and spring.

(Trong khu vực của bạn, chỉ có hai mùa: khô và ẩm. Bạn yêu mùa thu và mùa xuân.)

Lời giải chi tiết:

1. I wish my village had access to clean piped water.

(Tôi muốn ngôi làng của tôi được sử dụng nước máy sạch.)

2. I wish there was/ were a bridge over the river, so we did not have to cross the river by boat twice a day to school.

(Tôi ước gì có một chiếc cầu bắc qua sông, để chúng tôi không phải đi qua sông bằng thuyền hai lần mỗi ngày để đi học / Có một chiếc cầu qua sông, vì vậy chúng tôi không phải đi qua sông bằng thuyền hai lần một ngày để trường học.)

Đọc thêm:  "Thuốc" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

3. I wish there was/ were an organisation for social activities for teenagers in my town.

(Tôi muốn có một tổ chức hoạt động xã hội cho thanh thiếu niên ở thị trấn của tôi / có một tổ chức cho các hoạt động xã hội cho thanh thiếu niên ở thị trấn của tôi.)

4. I wish I was/ were tall enough to play basketball.

(Tôi ước mình đủ cao để chơi bóng rổ / Tôi đủ cao để chơi bóng rổ.)

5. I wish there were four seasons in my area / I wish we had spring and autumn in my area.

(Tôi muốn có bốn mùa trong khu vực của tôi / chúng tôi đã có mùa xuân và mùa thu trong khu vực của tôi.)

Related Articles

Back to top button