Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 8 Project trang 59 trong Unit 5: Our customs and traditions Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 5.

Tiếng Anh 8 Unit 5 Project (trang 59) – Tiếng Anh 8 Global Success

1 (trang 59 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Choose a custom or tradition practised in your home town (Chọn một phong tục hoặc truyền thống được thực hành ở thành phố quê hương của bạn.)

2 (trang 59 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Search for information about that custom or tradition. You can ask your parents or grandparents about it. (Tìm kiếm thông tin về phong tục hoặc truyền thống đó. Bạn có thể hỏi cha mẹ hoặc ông bà của bạn về điều đó.)

Use the following guiding questions: (Sử dụng các câu hỏi hướng dẫn sau:)

– What is the custom / tradition?

– Who practises it?

– Where and when do people practise it?

– What do people do?

– Why do people practise that custom / tradition?

Hướng dẫn dịch:

– Phong tục/ Truyền thống đó là gì?

– Ai thực hiện nó?

– Ở đâu và khi nào mọi người thực hiện nó?

– Mọi người làm gì?

– Tại sao người ta thực hiện phong tục/ truyền thống đó?

3 (trang 59 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Report your findings to your class. You can use visual aids to illustrate your report (Báo cáo những phát hiện của bạn cho lớp học của bạn. Bạn có thể sử dụng các phương tiện trực quan để minh họa cho báo cáo của mình.)

Đọc thêm:  Học tiếng Anh Online

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 5

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started (trang 50, 51)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1 (trang 52, 53)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2 (trang 53, 54)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication (trang 54, 55)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1 (trang 55, 56)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Looking Back (trang 58)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button