Tiếng anh

Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 2

Bài 2

2. Listen and tick () the activities that minority children do to help their families.

(Nghe và đánh dấu (✓) những hoạt động mà trẻ em dân tộc thiểu số làm để giúp đỡ gia đình.)

1. look after the house (trông nhà)

2. weave clothing (dệt vải)

3. prepare food (chuẩn bị đồ ăn)

4. build houses (xây nhà)

5. grow crops (trồng nông sản)

6. raise livestock (chăn nuôi gia súc)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Ethnic minority children might live the life different from that of most Kinh children. They spend some of their time helping their parents inside and outside the house. They learn to work from an early age, usually at six. Girls help look after the house, care for smaller children, weave clothing, and prepare food. Boys learn to do what their fathers do. They grow crops, raise the family’s livestock, and catch fish.

In the evening, the family often gathers round the open fire. Children listen to stories or legends of heroes from their grandparents. They also listen to adults talk about their work. This is how the elders pass on traditions and knowledge to their children.

Nowadays, more and more minority children are going to school. There, they meet children from other ethnic groups. They play new games and learn new things.

Tạm dịch:

Trẻ em dân tộc thiểu số có thể sống cuộc sống khác với hầu hết trẻ em người Kinh. Họ dành thời gian của họ để giúp đỡ cha mẹ trong và ngoài nhà. Họ học cách làm việc từ khi còn nhỏ, thường là lúc sáu tuổi. Các bé gái giúp trông nhà, chăm sóc trẻ nhỏ, dệt quần áo và chuẩn bị thức ăn. Con trai học cách làm những việc mà cha các em ấy làm. Họ trồng trọt, chăn nuôi gia súc và đánh bắt cá.

Đọc thêm:  Tất tần tật kiến thức về one/ another/ other/ the other/ others/ the others

Buổi tối, gia đình thường quây quần cùng nhau bên bếp lửa hồng. Trẻ em lắng nghe những câu chuyện hoặc truyền thuyết về các anh hùng từ ông bà của mình. Các em cũng lắng nghe người lớn nói về công việc của họ. Đây là cách những người lớn tuổi truyền lại truyền thống và kiến thức cho con cháu của họ.

Ngày nay, ngày càng có nhiều trẻ em dân tộc thiểu số được đến trường. Ở đó, các em được gặp những đứa trẻ từ những dân tộc khác. Họ chơi những trò chơi mới và học hỏi những điều mới từ nhau.

Lời giải chi tiết:

1. look after the house (trông nhà)

v

2. weave clothing (dệt vải)

v

3. prepare food (chuẩn bị đồ ăn)

v

4. build houses (xây nhà)

5. grow crops (trồng nông sản)

v

6. raise livestock (chăn nuôi gia súc)

v

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button