Tiếng anh

Communication trang 31 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bài 1

1. Listen to a radio programme on 4TeenNews. Then fill the gaps with the words you hear.

(Nghe một chương trình phát thanh trên 4Teen News. Sau đó điền vào chỗ trống với những từ bạn nghe được.)

Welcome to ‘Nature and You’. Today we have asked our listeners around the world to call us to express their views on these two questions:

(Chào mừng đến với “Thiên nhiên và bạn”. Hôm nay chúng tôi đã yêu cầu thính giả của chúng tôi khắp thế giới gọi cho chúng tôi để thể hiện quan điểm của họ về những câu hỏi này)

– Are there more natural disasters now than there were in the past?

(Ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn trong quá khứ phải không?)

– Are we prepared to deal with natural disasters?

(Chúng ta có sẵn sàng để đương đầu với những thảm họa thiên nhiên không?)

Sarah

I think there are more natural disasters now than there used to be. Whenever I watch the news on TV, I see places that are (1) or affected by drought. I’m certain this is the result of climate change and global (2) .

Peter

I don’t think that there are more natural disasters now than in the past. But more are being reported on the news in shorter time periods. We’ve seen them so often on the news that we’ve become (3) to them.

Nubita

I think recent earthquakes and tsunamis just show how (4) we are to deal with them. Despite all the technology and knowledge available to us nowadays, many people become victims of natural disasters.

Đọc thêm:  25+ lời chúc thi tốt bằng tiếng Anh ngắn gọn, sâu sắc

Linh

I don’t think we can prepare for natural disasters as nobody knows when or where they are going to strike. It’s Nature’s way of (5) us who is in charge and that we should show more respect to the natural environment.

Lời giải chi tiết:

(1) flooded

(2) warming

(3) used

(4) unprepared

(5) reminding

Sarah

I think there are more natural disasters now than there used to be. Whenever I watch the news on TV, I see places that are (1) flooded or affected by drought. I’m certain this is the result of climate change and global (2) warming.

Peter

I don’t think that there are more natural disasters now than in the past. But more are being reported on the news in shorter time periods. We’ve seen them so often on the news that we’ve become (3) used to them.

Nubita

I think recent earthquakes and tsunamis just show how (4) unprepared we are to deal with them. Despite all the technology and knowledge available to us nowadays, many people become victims of natural disasters.

Linh

I don’t think we can prepare for natural disasters as nobody knows when or where they are going to strike. It’s Nature’s way of (5) reminding us who is in charge and that we should show more respect to the natural environment.

Tạm dịch:

Sarah: Mình nghĩ rằng hiện tại có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn trước đây. Bất cứ khi nào mình xem tin tức trên ti vi, mình đều thấy nơi mà bị lũ lụt hoặc bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Mình chắc chắn chắn điều này là kết quả của sự biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu.

Đọc thêm:  Communication Unit 7 trang 13 SGK tiếng Anh 9 mới

Peter: Mình không nghĩ rằng hiện tại lại có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn so với trong quá khứ. Nhưng ngày càng nhiều thảm họa được tường thuật trên tin tức trong khoảng thời gian ngắn hơn. Chúng ta đã xem chúng quá thường xuyên trên tin tức đến nỗi mà chúng ta trở nên quen thuộc với chúng.

Nubita: Mình nghĩ rằng những trận động đất và sóng thần gần đây chỉ thể hiện việc chúng ta chưa chuẩn bị để đương đầu với chúng như thế nào. Mặc dù tất cả công nghệ và kiến thức quanh ta ngày nay, nhưng nhiều người trở thành nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên.

Linh: Mình không nghĩ chúng ta có thể chuẩn bị cho những thảm họa thiên nhiên khi mà không ai biết khi nào hoặc nơi đâu mà chúng sẽ đánh vào. Nó là cách nhắc nhở của tự nhiên đối với chúng ta những người mà chịu trách nhiệm và chúng ta nên thể hiện sự tôn trọng môi trường tự nhiên nhiều hơn.

Related Articles

Back to top button