Tiếng anh

A Closer Look 2 trang 9 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bài 5

5. Write a conditional sentence type 2 for each situation, as in the example.

(Viết loại câu điều kiện loại 2 cho mỗi tình huống, như trong ví dụ.)

1. People throw rubbish in the street. The street doesn’t look attractive.

(Mọi người vứt rác ra đường. Đường phố trông không đẹp.)

=> If people didn’t throw rubbish in the street, it would look attractive.

2. There are so many billboards in our city. People cannot enjoy the view.

(Có rất nhiều biển quảng cáo trong thành phố của chúng tôi. Mọi người không thể thưởng thức quang cảnh.)

=> ____________________

3. There is so much light in the city at night. We cannot see the stars clearly.

(Có rất nhiều ánh sáng trong thành phố vào ban đêm. Chúng ta không thể nhìn rõ các vì sao.)

=> ____________________

4. We turn on the heater all the time. We have to pay three million dong for electricity a month.

(Chúng tôi bật lò sưởi mọi lúc. Một tháng chúng tôi phải trả ba triệu đồng tiền điện.)

=> ____________________

5. The karaoke bar makes so much noise almost every night. The residents complain to its owner.

(Quán karaoke hầu như đêm nào cũng gây ồn ào. Các cư dân phàn nàn với chủ của nó.)

=> ____________________

6. She has a headache after work every day. She works in a noisy office.

(Cô ấy bị đau đầu sau giờ làm việc mỗi ngày. Cô ấy làm việc trong một văn phòng ồn ào.)

=> ____________________

Đọc thêm: 

Lời giải chi tiết:

1. If people didn’t rubbish in the street, it would look attractive.

(Nếu người ta không xả rác trên đường, nó sẽ trông thu hút hơn.)

2. If there weren’t so many billboards in our city, people could enjoy the view.

(Nếu không có quá nhiều bảng hiệu trên đường phố, người ta có thể tận hưởng được quang cảnh)

3. If there wasn’t so much light in the city at night, we could see the stars clearly.

(Nếu không có quá nhiều ánh sáng trong thành phố vào ban đêm, chúng ta có thể thấy những ngôi sao thật rõ.)

4. If we didn’t turn on the heater all the time, we wouldn’t have to pay three million dong for electricity a month.

(Nếu chúng ta không mở máy sưởi cả ngày, chúng ta sẽ không trả 3 triệu đồng cho tiền điện một tháng.)

5. If the karaoke bar didn’t make so much noise almost every night, the residents wouldn’t complain to its owner.

(Nếu quán karaoke không gây nhiều tiếng ồn mỗi đêm, người dân sẽ không than phiền chủ của nó.)

6. She wouldn’t have a headache after work every day if she didn’t work in a noisy office.

(Cô ấy sẽ không bị đau đầu sau khi làm việc mỗi ngày nếu cô ấy không làm việc ở một văn phòng ồn ào.)

Related Articles

Back to top button