Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Getting started trang 8, 9 trong Unit 1: My hobbies Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Getting started (trang 8, 9) – Tiếng Anh 7 Global Success

My favorite hobby

1 (trang 8 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Ann: Your house is very nice. Trang

Trang: Thanks! Let’s go upstairs. I’ll show you my room.

Ann: I love your dollhouse. It’s amazing. Did you make it yourself?

Trang : Yes. My hobby is building dollhouse.

Ann: Really? Is it hard to build one?

Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue. Then just use a bit of creativity. What do you do in your free time?

Ann: I like horse riding

Trang: That’s rather unusual. Not many people do that.

Ann: Actually, it’s more common than you think. There are some horse riding clubs in Hanoi now. I go to the Riders’ club every Sunday

Trang: I’d love to go to your club this Sunday. I want to learn how to ride

Ann: Sure. My lesson starts at 8 am.

Hướng dẫn dịch:

Ann: Ngôi nhà của cậurất đẹp. Trang

Trang: Cảm ơn! Chúng ta hãy đi lên cầu thang. Tớ sẽ cho cậu xem phòng của tớ.

Ann: Tớ yêu ngôi nhà búp bê của cậu. Thật tuyệt với. Có phải cậutự làm cái đó?

Trang: Vâng. Sở thích của tớ là xây nhà búp bê.

Ann: Thật không? Có khó để xây dựng một cái không?

Trang: Không hẳn. Tất cả những gì cậucần là một số bìa cứng và keo dán. Sau đó, chỉ cần sử dụng một chút sáng tạo. Cậusẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Đọc thêm:  Hướng dẫn cách dùng mạo từ A – An – The trong tiếng Anh!

Ann: Tớ thích cưỡi ngựa

Trang: Điều đó khá bất thường. Không có nhiều người làm điều đó.

Ann: Thực ra, nó phổ biến hơn cậu nghĩ. Hiện nay có một số câu lạc bộ cưỡi ngựa ở Hà Nội. Tớ đến câu lạc bộ Riders vào Chủ nhật hàng tuần

Trang: Tớ rất muốn đến câu lạc bộ của cậu vào Chủ nhật này. Tớ muốn học cách cưỡi ngựa

Ann: Chắc chắn rồi. Bài học của tớ bắt đầu lúc 8 giờ sáng.

2 (trang 9 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the conversation again and write T ( True) or F ( False) (Đọc đoạn hội thoại một lần nữa và viết True hoặc False)

1. Trang needs help with building dollhouses.

2. Trang uses glue and cardboard to build her dollhouse.

3. To build a dollhouse, you need to use your creativity.

4. Ann goes to a horse riding club every Sunday.

5. Ann’s lesson starts at 8 p.m.

Lời giải:

1-F

2-T

3-T

4-T

5-F

Giải thích:

1. Thông tin: Ann: … Did you make it yourself? – Trang: Yes. My hobby is building dollhouses.

2. Thông tin: Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue.

3. Thông tin: Then just use a bit of creativity.

4. Thông tin: Ann: …I go to the Riders’ Club every Sunday.

5. Thông tin: Ann: Sure. My lesson starts at 8 a.m.

Hướng dẫn dịch:

1. Trang cần sự giúp đỡ để làm nhà búp bê

2. Trang sử dụng keo và bìa các tông để xây ngôi nhà búp bê của cô ấy

3. Để xây dựng nhà búp bê, bạn cần sử dụng sự sáng tạo của mình

Đọc thêm:  Học cách đọc và viết số đếm tiếng Anh từ 1 đến 100

4. Ann đi đến câu lạc bộ cưỡi ngựa vào mỗi chủ nhật

5. Lớp học của Ann bắt đầu vào lúc 8 giờ tối

3 (trang 9 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, check. (Viết các từ hoặc cụm từ từ trong bảng dưới các bức tranh đúng. Sau đó nghe và kiểm tra lại)

Bài nghe:

Lời giải:

1. making models

2. riding a house

3. collecting coins

4. gardening

5. building dollhouses

6. collecting teddy bears

Hướng dẫn dịch:

1. tạo các mẫu

2. cưỡi ngựa

3. sưu tầm đồng xu

4. làm vườn

5. xâu nhà búp bê

6. sưu tầm gấu bông

4 (trang 9 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pair. Write the hobbies from 3 in the suitable columns. Add some hobbies to each column. (Làm việc theo nhóm. Viết các sở thích ở bài 3 vào cột phù hợp. Thêm một số sở thích vào mỗi cột)

Doing things

Making things

Collecting things

Lời giải:

Doing things

Making things

Collecting things

Gardening

Riding a horse

Riding a bike

Making models

Building dollhouses

Collecting teddy bears

Collecting stamps

Collecting coins

Collecting comics

Hướng dẫn dịch:

Làm các thứ

Làm các thứ

Thu thập các thứ

Làm vườn

Cưỡi ngựa

Đi xe đạp

Tạo mô hình

Xây nhà búp bê

Thu thập gấu bông

Sưu tầm tem

Thu thập tiền xu

Sưu tầm truyện tranh

5 (trang 9 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in groups. Ask your classmates which hobbies they like. Use the question “Do you like……….?”

Write the students’ names in the table below. Which hobby is the most popular.

Find someone who likes

(Luyện tập theo nhóm. Hỏi bạn cùng lớp về sở thích của họ. Sử dụng câu hỏi “Do you like”

Viết tên học sinh vào bảng dưới đây. Sở thích nào phổ biến nhất)

Đọc thêm:  Project – Unit 9. Cities of the world – Tiếng Anh 6 – Global Success

Riding a house

Building dollhouses

Collecting teddy bears

Collecting coins

Gardening

Making models

Gợi ý:

Riding a horse

Lan, Mai Hoa

Building dollhouses

Nhung

Collecting teddy bears

Thùy, Ngọc Anh

Collecting coins

Gardening

No one

Making models

No one

Hướng dẫn dịch:

Cưỡi ngựa

Xây nhà búp bê

Thu thập gấu bông

Thu thập tiền xu

Làm vườn

Tạo mẫu

Bài giảng: Unit 1 Getting started – Kết nối tri thức – Cô Trương Thị Thùy (Giáo viên VietJack)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 1 lớp 7

 • A Closer Look 1 (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): 1 Complete the word webs below … 2 Complete the sentences …

 • A Closer Look 2 (trang 11, 12 Tiếng Anh lớp 7): 1 Match the sentences (1-5) to the correct uses (a-c) … 2 Complete the sentences …

 • Communication (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): 1 Listen and read the dialogue below … 2 Work in pairs …

 • Skills 1 (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): 1 Work in pairs … 2 Read the text about gardening …

 • Skills 2 (trang 15 Tiếng Anh lớp 7): 1 Look at the picture … 2 Listen to an interview about Trang ‘s hobby …

 • Looking Back (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): 1 Complete the sentences with appropriate hobbies … 2 Write true sentences about …

 • Project (trang 17 Tiếng Anh lớp 7): Work in group …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button