Tiếng anh

Tiếng Anh lớp 6 unit 5 Getting started trang 48 49

Getting started unit 5 lớp 6 Natural wonders of Viet Nam trang 48 – 49

Soạn SGK tiếng Anh 6 Unit 5 Getting started nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit hướng dẫn giải bài tập 1 – 4 trang 48 – 49 SGK tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Unit 5 Natural wonders of Viet Nam giúp các em chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Getting started

Geography Club – Câu lạc bộ Địa lý

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Click để nghe

Nội dung bài nghe

Alice: Hello, welcome to our Geography Club.

(Knock at door)

Alice: Come in, Elena. We’re just starting now. But remember you must always be on time.

Elena: Sure. Sorry.

Alice: Today I’m going to talk about some natural wonders of Viet Nam.

Nick: Great! What’s that in the first picture?

Alice: It’s Ganh Da Dia in Phu Yen.

Elena: Wow. It looks amazing!

Nick: Is picture 2 Ha Long Bay?

Alice: Right. What do you know about it?

Nick: It has many islands.

Alice: Yeah! The scenery is wonderful. This picture shows Tuan Chau, a large island.

Tommy: How about picture 3?

Hướng dẫn dịch

Alice: Xin chào, chào mừng đến với Câu lạc bộ Địa lý của chúng mình.

Alice: Mời vào, Elena. Bây giờ chúng mình mới bắt đầu. Nhưng hãy nhớ bạn phải luôn đúng giờ.

Đọc thêm:  ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

Elena: Nhất định rồi. Mình xin lỗi.

Alice: Hôm nay mình sẽ nói về một số kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam.

Nick: Tuyệt vời! Đó là gì trong bức tranh đầu tiên?

Alice: Đó là Gành Đá Đĩa ở Phú Yên.

Elena: Chà. Nó trông tuyệt vời!

Nick: Hình 2 có phải Vịnh Hạ Long không?

Alice: Đúng vậy. Bạn biết gì về nó?

Nick: Nó có nhiều hòn đảo.

Alice: Vâng! Phong cảnh thật tuyệt vời. Hình này là Tuần Châu, một hòn đảo lớn.

Tommy: Còn hình 3 thì sao?

2. Complete the following sentences with the words from the box. Hoàn thành các câu sau với các từ trong khung.

scenery natural wonders amazing islands

1. People didn’t make Ganh Da Dia. They are_________rocks.

2. Ha Long Bay has thousands of big and small_________.

3. Ha Long Bay is charming and the _________is wonderful.

4. Ganh Da Dia has__________ rock columns of different shapes and sizes.

5. There are many natural and man-made_________in Viet Nam.

Đáp án

1 – natural

2- islands

3 – scenery

4 – amazing

5 – wonders

Hướng dẫn dịch

1 – Con người không tạo ra Gành Đá Đĩa. Chúng là đá tự nhiên.

2 – Vịnh Hạ Long có hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ.

3 – Vịnh Hạ Long quyến rũ và phong cảnh thật tuyệt vời.

4 – Gành Đá Đĩa có những cột đá tuyệt đẹp với hình dạng và kích thước khác nhau.

5 – Có rất nhiều kỳ quan thiên nhiên và nhân tạo ở Việt Nam.

Đọc thêm:  Looking back Unit 9: English in the world

3. Listen and repeat the words, then label the pictures. Nghe và lặp lại các từ, dán nhãn cho các bức tranh.

Click để nghe

Đáp án

a – 6; b – 8; c – 5; d – 2; e – 3; f – 1; g – 4; h – 7;

4. QUIZ. Work in groups. Choose the correct answer to each of the questions. Câu đố. Làm việc theo nhóm. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.

1. Which is an island in Viet Nam?

A. Con Dao

B. Son Doong

2. Where is Mount Fansipan?

A. In Lao Cai

B. In Quang Binh

3. Which of the following is a national park?

A. Thong Nhat Park

B. Cat Tien Park

4. Which of the following wonders is a cave?

A. Cuc Phuong

B. Phong Nha

5. Which waterfall is in Cao Bang?

A. Giang Dien Waterfall

B. Ban Gioc Waterfall

Đáp án

1 – A; 2 – A; 3 – B; 4 – B; 5 – B;

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Global Success Getting started chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 6 Unit 5 Natural wonders of the world đầy đủ nhất

Related Articles

Back to top button