Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 6 Getting Started trang 38, 39 trong Unit 4: My neighbourhood Tiếng Anh 6 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Getting Started (trang 38, 39) – Global Success

Video giải Tiếng Anh 6 Unit 4 Getting Started – Global Success – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

LOST IN THE OLD TOWN (LẠC LỐI Ở PHỐ CỔ)

1. Listen and read. (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Phong: Woa, chúng ta đang ở Hội An. Tớ rất phấn khích.

Nick: Tớ cũng vậy. Nơi đây thật đẹp. Chúng ta sẽ đi đâu trước đây?

Khang: Đi Chùa Cầu đi.

Phong: Ừ, nhưng mà nhà cổ Tấn Ký gần hơn. Chúng ta sẽ đến đó trước nhé.

Nick: Được thôi, đi nào.

Phong: Đợi đã.

Khang: Có chuyện gì vậy Phong?

Phong: Tớ nghĩ chúng ta bị lạc rồi.

Nick: Nhìn kìa, có một bạn nữ. Hãy thử hỏi bạn ấy xem.

Phong: Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho bọn tớ đường đến nhà cổ Tấn Kì không?

Cô gái: Chắc chắn rồi. Đi thẳng. Rẽ vào ngõ thứ hai bên trái, sau đó rẽ phải.

Phong, Nick và Khang: Cảm ơn nhé.

2. Find in the conversation the sentences used to make suggestions. (Tìm trong đoạn hội thoại những câu đưa ra lời gợi ý).

Đọc thêm:  Những tính từ mang nghĩa tốt xấu thường gặp (good and bad things)

Đáp án:

1. Let’s go to Chua Cau.

2. Shall we go there first?

3. Fine, let’s go.

4. Let’s ask her.

Hướng dẫn dịch:

1. Hãy cùng đến Chùa Cầu.

2. Chúng ta sẽ đến đó trước?

3. Tốt thôi, đi thôi.

4. Hãy hỏi cô ấy.

3. Read the conversation again. Put the actions in order. (Đọc lại đoạn hội thoại. Sắp xếp những hành động sau theo thứ tự).

a. The girl shows them the way to Tan Ky House.

b. Nick, Khang and Phong arrive in Hoi An.

c. Nick, Khang and Phong decide to go to Tan Ky House.

d. Nick, Khang and Phong get lost.

e. Phong asks a girl how to get to Tan Ky House.

Đáp án:

1.b

2.c

3.d

4.e

5.a

Hướng dẫn dịch:

b. Nick, Khang và Phong đến Hội An.

c. Nick, Khang và Phong quyết định đi đến nhà cổ Tấn Kỳ.

d. Nick, Khang và Phong bị lạc.

e. Phong hỏi một bạn nữ làm sao để đến nhà cổ Tấn Kỳ.

a. Bạn nữ chỉ cho họ đường đến nhà cổ Tấn Kỳ.

4. Find and underline the following directions in the conversation. (Tìm và gạch chân những chỉ dẫn trong đoạn hội thoại)

1.B

2.A

3.E

4.C

5.D

Hướng dẫn dịch:

1. Cross the road: Qua đường

2. Turn right: Rẽ phải

3. Take the second turning on the left: Rẽ trái vào đường thứ hai.

4. Turn left: Rẽ trái

5. Go straight: Đi thẳng

Đọc thêm:  'Ăn' trong tiếng Anh

5. GAME Find places

Work in pair. Give your partner directions to one of the places on the map, and he/she tries to guess. Then swap. (Làm việc theo nhóm. Chỉ đường cho bạn đến một địa điểm trên bản đồ rồi để bạn đoán xem đó là nơi nào. Đổi lượt).

Example:

A: Go straight. Take the second turning on the left. It’s on your right.

B: Is that the gym?

A: No, try again

Hướng dẫn dịch:

A: Đi thẳng. Đi lượt thứ hai bên trái. Nó ở bên phải của bạn.

B: Đó có phải là phòng tập thể dục không?

A: Không, hãy thử lại.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: My neighbourhood hay khác:

 • Từ vựng Unit 4 lớp 6

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 A Closer Look 1 (trang 40)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 A Closer Look 2 (trang 41, 42)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Communication (trang 43)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Skills 1 (trang 44)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Skills 2 (trang 45)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Looking Back (trang 46)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Project (trang 47)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 5: Natural wonders of Viet Nam
 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 6: Our Tet holiday
 • Tiếng Anh lớp 6 Review 2 (Unit 4-5-6)
 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Television
 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports and games

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đọc thêm:  Kiến thức về cấu trúc Asked chi tiết trong tiếng Anh

Related Articles

Back to top button