Tiếng anh

(Global Success) Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Looking Back – Kết nối tri thức

Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Looking Back sách Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết. Bạn vào Xem lời giải để theo dõi chi tiết:

 • Looking Back (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Write the words / phrases under the correct pictures …

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Looking Back (sách cũ)

Looking Back (phần 1 – 5 trang 46 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Using the words in the box, write the correct word under each picture. (Sử dụng các từ trong khung, viết từ chính xác bên dưới bức tranh. )

a robot b automatic dishwasher c wireless TV d automatic washing machine e hi-tech fridge f. smart lock

2. Think about what the appliances will do in the future. (Nghĩ về thiết bị sẽ làm gì trong tương lai.)

robotClean our house,wash our clothes automatic washing machineWash clothes and dry them wireless TVSurf the Internet,watch interesing programme super carStart without the key smart clockSay the time automatic dishwasherWash and dry dishes

3. Complete the sentences with will or won’t(Hoàn thành các câu với “will” và “won’t”) (Hoàn thành các câu với “will” và “won’t”)

1. won’t2. will3. will4. won’t 5. will6. won’t

Hướng dẫn dịch:

1. Mai là Chủ nhật, vì thế mình sẽ không dậy sớm.

Đọc thêm:  Communication – Unit 8. Sports and games – Tiếng Anh 6 – Global Success

2. Khi mình gặp Tom vào ngày mai, mình sẽ mời cậu ấy đến dự bữa tiệc của mình.

3. Bạn phải gặp Anna. Mình chắc bạn sẽ thích cô ấy.

4. Chúng ta sẽ không bắt đầu bữa tối cho đến khi Jack đến.

5. Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi từ trường trở về nhà.

6. Tony sẽ không đậu kỳ thi của anh ta. Anh ta chẳng học hành gì cả.

4. Complete the sentences with might or might not(Hoàn thành các câu với “might” hay “mightn’t”) (Hoàn thành các câu với “might” hay “mightn’t”)

1. might 2. might3. might not 4. might not5. might; might

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi vẫn không chắc đi đâu vào ngày lễ. Có lẽ tôi đi Đà lạt.

2. Thời tiết không quá tốt. Nó có lẽ sẽ mưa vào trưa nay.

3. Có lẽ không có một cuộc họp vào thứ Sáu bởi vì giáo viên bị bệnh.

4. Ann có lẽ sẽ không đến dự bữa tiệc tối nay bởi vì cô ấy bận.

5. Phong đang nghĩ về việc anh ấy sẽ làm vào ngày Chủ nhật. Anh ấy có lẽ sẽ đi đến câu lạc bộ judo hay anh ấy sẽ ở nhà và học tiếng Anh.

5. Work in pairs. Using the information in 2 ask and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin để hỏi và trả lời câu hỏi.)

1. A: Will robots clean your house in the future? (Người máy sẽ lau nhà của bạn trong tương lai không?)

Đọc thêm:  Tổng hợp toàn bộ chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất giúp bạn tự tin hơn khi đặt câu tiếng Anh

B: Yes, they will. (Có).

2. A: Will super cars run on water in the future? (Siêu xe chạy bằng nước trong tương lai phải không?)

B: No, they won’t. (Không).

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 10 lớp 6:

 • Từ vựng Unit 10: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1 – 5 trang 38 -39 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen and read… 2. Match the words with…

 • A Closer Look 1 (phần 1 – 5 trang 40 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen and repeat the… 2. Match the appliances…

 • A Closer Look 2 (phần 1 – 5 trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Complete the conversation…

 • Communication (phần 1 – 2 trang 43 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Game: Things we might… 2. Class survey: Homes…

 • Skills 1 (phần 1 – 6 trang 44 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Look at the picture and… 2. Quickly read the text…

 • Skills 2 (phần 1 – 5 trang 45 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen to Nick and Linda… 2. Listen to the conversation…

 • Looking Back (phần 1 – 5 trang 46 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Using the words in the box… 2. Think about what the appliances…

 • Project (trang 47 SGK Tiếng Anh 6 mới)My future appliance…

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đọc thêm:  Direct English

Related Articles

Back to top button