Tiếng anh

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Speaking sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5.

Tiếng Anh lớp 6 Friends plus Unit 5 Speaking (trang 68)

1 (trang 68 Tiếng Anh lớp 6 Friends plus): Complete the menu with words in the box. Which things on the menu do you like or dislike.

(Hoàn thành menu với các từ trong hộp. Bạn thích hoặc không thích những món nào trong thực đơn.)

Đáp án

1.cheese

2.chicken

3. chips

4. burger

5. juice

2 (trang 68 Tiếng Anh lớp 6 Friends plus): Listen and say the prices

( Nghe và nói giá tiền)

3 (trang 68 Tiếng Anh lớp 6 Friends plus): Read and say the prices. Listen and check

( Đọc và nói giá. Nghe và kiểm tra lại)

Đáp án

1. one pound twenty five

2. one euro

3. fifty cents

4. three dollars eighty five cents

5. seven dollars twenty cents

6. ninety nine pence

4. (trang 68 Tiếng Anh lớp 6 Friends plus): Read the dialogue, look at the menu and calculate the total price. Then watch or listen and check. Is Aaron’s meal very healthy?

(Đọc đoạn đối thoại, xem menu và tính tổng giá. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Bữa ăn của Aaron rất tốt cho sức khỏe hay không)

Total: £5.50

His meal is not really healthy

Đọc thêm:  "Quả Mận" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa & Ví dụ.

Hướng dẫn dịch

Nhân viên:Xin chào, tớ có thể giúp gì được cho cậu?

Aaron:: Có, tớ sẽ ăn một cái sandwich phô mai

Nhân viên:Chắc chắn rồi, cậu muốn dùng salad hay là khoai tây chiên?

Aaron: Ermm làm ơn cho mình khoai tây chiên.

Nhân viên: Còn món tráng miệng thì sao?

Aaron:Không, cảm ơn

Nhân viên: Cậu còn muốn gì nữa không?

Aaron:À, tớ sẽ lấy một lon cô ca.

Nhân viên: Tổng cộng là £5.50

Aaron: Của bạn đây

Nhân viên: Cảm ơn.

5. (trang 68 Tiếng Anh lớp 6 Friends plus): Look at the dialogue and complete these key phrases. Then practice the dialogue with a partner. Use different items from the menu in exercise 1

(Nhìn vào đoạn hội thoại và hoàn thành các cụm từ khóa này. Sau đó, thực hành đối thoại với một đối tác. Sử dụng các món khác nhau từ menu trong bài tập 1

Đáp án

1 Can I help you?

2. Can I have a cheese sandwich?

3. Would you lie salad or chips (with that)?

4. Anything else?

5. I’ll have a cola, please

6. £5.50, please.

Hướng dẫn dịch

1 Tôi có thể giúp gì cho bạn?

2. Tôi có thể ăn một chiếc bánh mì kẹp phô mai không?

3. Bạn sẽ nói dối salad hoặc khoai tây chiên (với cái đó)?

4. Còn gì nữa không?

5. Tôi sẽ có một lon cola, làm ơn

6. Tổng cộng là £ 5,50

6. (trang 68 Tiếng Anh 6): Work in pair, Prepare and practice two dialogues using the Key Phrases and the situation below. Use the menu in exercise 1

Đọc thêm:  THỨ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật trong tiếng Anh là gì? (UPDATE)

(Làm việc theo cặp, Chuẩn bị và thực hành hai đoạn hội thoại sử dụng các Cụm từ chính và tình huống dưới đây. Sử dụng menu trong bài tập 1)

Hướng dẫn trả lời

Situation A

A: Can I help you?

B: Can I have a sandwich with chicken please?

A:Of course. Would you like salad or chips with that?

B: Salad, please

A: Anything else?

B:I want desserts

A:That’s £6.55

B: Her you are.

A:Thank you.

Hướng dẫn dịch

A: Tôi có thể giúp gì cho bạn?

B: Mình muốn một cái bánh mì kẹp thịt gà.

A: Tất nhiên. Bạn có muốn ăn kèm salad hay khoai tây chiên không?

B: Salad,

A: Còn gì nữa không?

B: Tôi muốn món tráng miệng

A: Tổng cộng là £ 6,55

B: Của bạn đây.

A: Cảm ơn bạn.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 5: Food and Health hay khác:

 • Từ vựng Unit 5

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Vocabulary (trang 62)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Reading (trang 64)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Language Focus (trang 65)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Vocabulary and Listening (trang 66)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Language Focus (trang 67)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Writing (trang 69)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 CLIL (trang 70)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Puzzles and games (trang 71)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Extra listening and speaking 5 (trang 114)

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Song 5 Delicious (trang 120)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 6: Sports

 • Tiếng Anh lớp 6 Progress review 3

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Growing up

 • Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Going away

 • Tiếng Anh lớp 6 Progress review 4

Đọc thêm:  Thành thạo cấu trúc get trong tiếng Anh nhanh chóng nhất

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button