Tiếng anh

Với lời giải bài tập Unit 9 lớp 12: Speaking trong Unit 9: Choosing a career Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 9.

Unit 9 lớp 12: Speaking

1. Choose sentences a-f to complete the discussion between Linda, Lan, and John. (Chọn câu a-f để hoàn thành cuộc thảo luận giữa Linda, Lan và John.)

1. e2. d3. b4. a5. f6. c

Hướng dẫn dịch:

John: Được rồi, chủ đề của cuộc thảo luận hôm nay là những tham vọng và ước mơ của chúng ta, và những công việc trong tương lai hoặc sự nghiệp của chúng ta. Vì vậy, hãy bắt đầu với Linda. Bạn đang tìm kiếm công việc gì?

Linda: Tôi đã luôn luôn muốn trở thành một bác sĩ vì tôi thích chăm sóc trẻ con. Tôi muốn làm việc ở nước ngoài. Trước tiên tôi phải vào trường y để có được kiến thức và kỹ năng cần thiết.

John: OK. Còn bạn, Lan? Kế hoạch của bạn sau khi ra trường là gì?

Lan: Tôi muốn vào đại học. Tôi muốn học báo chí . Bạn biết tôi thích viết, và tôi rất quan tâm đến việc cải thiện tiếng Anh của tôi. Việc tôi luôn muốn làm một ngày nào đó là làm việc cho một tờ báo quốc tế.

Linda: Nghe thật tuyệt vời! Tôi tin rằng bạn sẽ rất thành công. Và còn bạn, John? Bạn nghĩ gì về công việc tương lai?

Đọc thêm:  CỤM TỪ TIẾNG ANH LÀ GÌ? TẤT TẦN TẬT VỀ CỤM TỪ TRONG TIẾNG

John: Vâng, ước mơ của tôi là trở thành một lập trình viên máy tính.

Lan: Bạn sẽ làm gì sau khi ra trường?

John: Tôi muốn đi nghỉ một năm và ra nước ngoài. Tôi có thể làm việc như một tình nguyện viên ở Thái Lan.

Lan: Thật sao? Vậy bạn muốn làm gì sau đó?

John: Một ngày nào đó tôi muốn điều hành công ty phần mềm của riêng tôi.

Linda: Tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời, John.

2. Find the expressions that John, Lan, and Linda used to talk about their ambitions and dreams in the conversation. Write them in the correct space. (Tìm những biểu hiện mà John, Lan, và Linda sử dụng để nói về hoài bão và ước mơ của mình trong cuộc trò chuyện. Viết chúng trong khoảng trống chính xác.)

John: (1) I’d like to…

(2) What I’d love to do one day is…

Lan: (3) I’d like to …

(4) One thing I’d like to do one day is…

Linda: (5) I’ve always wanted to …

3. Work in groups of three. Practise the conversation in 1. (Làm việc trong nhóm ba người. Luyện tập cuộc trò chuyện trong 1.)

4. Work in groups of three. Use the expressions in 2 to make a similar conversation about your own ambitions and dreams. (Làm việc trong nhóm ba người. Sử dụng các biểu hiện trong 2 để thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự về hoài bão và ước mơ của riêng bạn.)

Đọc thêm:  Danh từ tiếng anh chỉ mối quan hệ trong gia đình

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 9 khác:

 • Unit 9 Từ vựng Tiếng Anh 12 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 46-47 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Mai and Jim are talking … 2. Answer the questions …

 • Language (trang 48-49 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Complete the sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work with a partner … 2. Read some career …

 • Speaking (trang 51 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Choose sentences a-f … 2. FInd the expression …

 • Listening (trang 52 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Look at the pictures … 2. Match each word …

 • Writing (trang 53 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Read the job application … 2. Read the job advertisement …

 • Communication and Culture (trang 54-55 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen to Peter, Jane … 2. Listen again…

 • Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen and underline … 2. Underline the unstressed …

 • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in groups … 2. Present the results …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Đọc thêm:  May và Might là gì? Cách dùng May và Might hiệu quả trong tiếng Anh

Related Articles

Back to top button