Tiếng anh

Cách sử dụng Something, Anything

Something thường được dùng trong câu khẳng định, còn anything dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn. Cả hai đều là đại từ bất định.

1. Cách dùng Something

Something nghĩa là (một) điều gì đó, việc gì đó. Something được dùng trong câu khẳng định.

Ví dụ:

 • There is something I want to tell you. (There is anything) (Có một điều tôi muốn nói với anh).
 • I’m going to have something to drink. (Tôi sẽ uống một cái gì đó) = I’m going to drink; I don’t know what I’m going to drink. (Tôi sẽ uống một thứ gì đó nhưng tôi không biết sẽ uống loại nào).

Something cũng được dùng trong câu hỏi khi người nói tin chắc câu trả lời là khẳng định, hay muốn câu trả lời khẳng định.

Ví dụ:

 • Did you say something? (Lúc nãy anh có nói gì đó phải không? > hàm ý: Tôi có nghe anh nói gì đó)
 • Would you like something to eat? (Ông có muốn ăn cái gì không? >hàm ý: Tôi hy vọng là ông sẽ ăn)

2. Cách dùng Anything

Anything nghĩa là bất cứ cái gì, bất cứ việc gì. Anything thường dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn.

Ví dụ:

 • Is there anything I can do to help?
 • Do you have anything less expensive?
 • I didn’t know anything about computers till I started this job.

Anything cũng có thể dùng trong câu khẳng định, đặc biệt sau If – nếu hoặc nhấn mạnh ý “bất cứ cái gì/việc gì”.

Ví dụ:

 • Let me know if anything happens, won’t you?
 • If he eats anything with wheat in it he’s very sick.
 • He said I could order anything on the menu.
 • She could be anything (= any age) between 30 and 40.

Lưu ý: Có thể sử dụng tính từ (ví dụ: wrong, nice) sau something, anything…:

Ví dụ:

 • Have I said something wrong?
 • I didn’t see anything strange.
Đọc thêm:  Gợi ý 200+ tên tiếng Anh cho bé gái khiến mẹ thích mê

3. Các chương trình ôn luyện có chủ điểm Cách dùng something, anything

Chủ điểm ngữ pháp Cách dùng something, anything xuất hiện trong các chương trình ôn luyện sau:

 • Cambridge PET (B1)
 • Tổng ôn tiếng Anh vào lớp 6
  • Luyện đề 3 môn vào 6 CLC Thanh Xuân, CLC Nam Từ Liêm
  • Luyện đề 3 môn vào 6 Archimedes, Ngôi sao HN
  • Luyện đề 3 môn vào 6 Ams, Cầu Giấy
  • Luyện đề 3 môn vào 6 Đoàn Thị Điểm, Marie Curie
 • Tiếng Anh Tốt nghiệp THPT
 • Tiếng Anh ĐGNL vào Đại học

Với các chương trình trên, bộ câu hỏi ôn luyện Cách dùng something, anything sẽ có trong mục Luyện chủ điểm. Ngoài ra, bạn cũng có thể ôn luyện chủ điểm ngữ pháp này theo trình độ A2, B1 trong chương trình tự học nâng cao trên TiengAnhK12.

👉 Luyện chủ điểm này theo level A2

👉 Luyện chủ điểm này theo level B1

Trên đây là toàn bộ kiến thức và bài tập ôn luyện về chủ điểm ngữ pháp something, anything trong tiếng Anh. Hy vọng với thông tin trên, các bạn sẽ dễ dàng nắm vững cách dùng cũng như ghi nhớ sâu sắc về chủ điểm ngữ pháp này.

[%Included.TiengAnhK12%]

Related Articles

Back to top button