Tiếng anh

Với lời giải bài tập Unit 3 lớp 9: Project trong Unit 3: Teen stress and pressure Tiếng Anh 9 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 9 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 3.

Unit 3 lớp 9: Project

Unit 3 lớp 9: Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Teen support group

Hướng dẫn dịch:

Làm việc theo nhóm. Chuẩn bị các ý tưởng về một nhóm hỗ trợ thiếu niên ở trường em:

– Kĩ năng học nhóm

– Kĩ năng sống

– Kĩ năng xã hội

– Kĩ năng kiểm soát cảm xúc

– Kĩ năng lên kế hoạch nghề nghiệp

Chọn 1 ý tưởng và nghĩ xem làm thế nào để thiết lập nên nhóm hỗ trợ, tập trung vào các cau hỏi sau.

– Tên nhóm hỗ trợ là gì?

– Nhóm được tổ chức như thế nào?

– Nó có giúp các bạn thanh thiếu niên không?

– Thuyết trình kế hoạch với cả lớp và nhân những góp ý của các bạn

Gợi ý thuyết trình:

Good morning teacher and friends.

Today, I am here to present my team project about a teen support group in our school. My team wants to build a teen support group to help students to improve their social skills.

We call this group “Blue bird team” since we want to connect students within our school. As we planned, the team will include about 8-10 people. Half of the team will be responsible for organizing events for students such as meetings, talkshow or teambuilding, … They will create a format and environment in which participants have repeated attendance in group sessions. The other half will help students to build bonds with group members for ongoing support and belonging. They will create activities or tasks that require teamwork of all members. We focus on facilitating a tangible experience for students about society and communication.

Đọc thêm:  Phường, Ngõ, Ngách, xã, Tổ, Quận, Huyện, Tỉnh, Phố trong tiếng anh là gì?

Thanks for listening!

Hướng dẫn dịch:

Chào buổi sáng thầy và các bạn.

Hôm nay, tôi ở đây để trình bày dự án nhóm của tôi về một nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên trong trường học của chúng tôi. Nhóm của tôi muốn xây dựng một nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên để giúp học sinh cải thiện các kỹ năng xã hội của họ.

Chúng tôi gọi nhóm này là “Bluebird team” vì chúng tôi muốn kết nối các học sinh trong trường của chúng tôi. Theo kế hoạch, đội sẽ gồm khoảng 8 – 10 người. Một nửa trong nhóm sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện cho sinh viên như họp mặt, talkshow, teambuilding,… Họ sẽ tạo ra một định dạng và môi trường để học viên tham gia nhiều lần trong các buổi nhóm. Nửa còn lại sẽ giúp học sinh xây dựng mối quan hệ với các thành viên trong nhóm để được hỗ trợ và thuộc về liên tục. Họ sẽ tạo ra các hoạt động hoặc nhiệm vụ đòi hỏi sự đồng đội của tất cả các thành viên. Chúng tôi tập trung vào việc tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm hữu hình về xã hội và giao tiếp.

Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 3 khác:

 • Từ vựng Unit 3: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read … 2. What do you think …

 • A Closer Look 1 (phần 1-4 trang 28 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the paragraph … 2. Match the source

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the conversation … 2. Rewrite the following …

 • Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read about the necessary … 2. Do we teenagers …

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Do you know … 2. Answer the questions …

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Listen to an interview … 2. Answer the question.

 • Looking Back (phần 1-5 trang 34 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put yourself in these … 2. Use the following …

 • Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới) Teen support group

Đọc thêm:  Bưu điện tiếng Anh là gì? Đặc điểm hoạt động kinh doanh bưu điện

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 mới có đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Related Articles

Back to top button