Văn mẫu

Top 9 Bài văn phân tích đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập (Ngữ văn 12) hay nhất

Trải qua lịch sử văn hóa Việt Nam, nhiều tác phẩm ra đời với mục đích chính trị và quân sự, nhưng cũng trở thành những kiệt tác văn học. ‘Tuyên ngôn độc lập’, xuất hiện năm 1945, là một minh chứng rõ ràng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng ngòi bút tài năng, đã tạo nên một tác phẩm chính luận độc đáo. Điều này hiện rõ ngay từ phần mở đầu.

Trong đoạn đầu của tác phẩm, tác giả nêu nguyên tắc chung của bản tuyên ngôn thông qua việc trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 với nội dung chính là khẳng định các quyền cơ bản của con người. Quyền sống, quyền bình đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc: ‘Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc’, ‘Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi’. Hai bản tuyên ngôn mà Người trích dẫn không chỉ làm dẫn chứng cho văn chính luận mà còn thể hiện tinh tế nghệ thuật. Đặt trong bối cảnh lịch sử khẩn cấp của nước ta, khi độc lập mới giành được sau cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang bị đe dọa bởi các thế lực đế quốc: quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, đằng sau là đế quốc Mĩ tiến vào từ phía Bắc và quân đội Anh, sau lưng là quân viễn chinh của Pháp tiến vào từ miền Nam với âm mưu xâm chiếm lại nước ta, tác giả khéo léo trích dẫn hai bản tuyên ngôn để tạo chiến thuật ‘Gậy ông đập lưng ông’ trên trang giấy, nhắc nhở những hành động của đế quốc, thực dân đang trái với những điều mà đất nước họ đã tuyên bố. Đồng thời, điều này thể hiện tác giả đang ngầm đặt cách mạng của nước ta ngang hàng với hai cách mạng của Pháp và Mĩ.

Đọc thêm:  Dàn ý phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Điểm đặc biệt của tuyên ngôn là từ việc trích dẫn về quyền con người để làm chứng, tác giả nâng cao thành quyền dân tộc, tạo ra một lập luận sắc bén và thuyết phục. Suy luận này quan trọng đối với các nước thuộc địa, luôn phải đối mặt với nguy cơ xâm lược, bởi con người chỉ có tự do và bình đẳng khi dân tộc đạt được độc lập. Mối liên kết giữa quốc gia, dân tộc và con người được tác giả khẳng định qua một tư tưởng độc đáo và nhân văn.

Với nội dung về nguyên tắc chung ở phần mở đầu, tác phẩm đã thể hiện tài năng của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn chương. Việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn đã tạo ra một dẫn chứng thuyết phục, củng cố lập luận của tác phẩm. Tất cả tạo nên một lập luận chặt chẽ và thuyết phục, vừa tinh tế vừa kiên quyết để xây dựng nền tảng pháp lý mạnh mẽ, tố cáo tội ác của thực dân.

Thông qua nguyên tắc chung ở mở đầu, chúng ta thấy tài năng của Hồ Chí Minh trong việc tạo lập một văn kiện chính trị – lịch sử, một áng văn chính luận mẫu mực. Trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ, mở đầu đã tạo nên nền tảng vững chắc cho luận điểm phần còn lại, khẳng định giá trị tư tưởng và nghệ thuật của ‘Tuyên ngôn độc lập’ bất hủ.

Đọc thêm:  Top 17 bài Phân tích Người lái đò sông Đà hay nhất

Related Articles

Back to top button