Tiếng anh

Câu bị động (Passive Voice): Định nghĩa, Công thức, Cách dùng đầy đủ!

Câu bị động – Passive voice trong tiếng Anh là một kiến thức ngữ pháp vô cùng quan trọng bạn cần nắm chắc để có thể chinh phục được band điểm IELTS 4.0 – 6.0. Vậy câu bị động là gì, cách chuyển câu chủ động sang câu bị động như thế nào? Hãy cùng PREP đi tìm hiểu chi tiết dưới đây nhé!

Kiến thức về câu bị động (Passive Voice) trong tiếng Anh đầy đủ nhất!
Kiến thức về câu bị động (Passive Voice) trong tiếng Anh đầy đủ nhất!

I. Câu bị động là gì?

Câu bị động (Passive voice) là câu được sử dụng khi bạn muốn nhấn mạnh đến đối tượng nào đó chịu tác động của hành động hơn là bản thân của hành động đó. Thì của động từ ở trong câu bị động phải tuân thủ chính xác theo thì của động từ ở trong câu chủ động. Ngoài ra bạn có thể tham khảo bảng dưới đây để hiểu câu bị động là gì và câu chủ động là gì nhé:

Câu chủ động (Active Voice) Câu bị động (Passive Voice) Chủ ngữ là người/ vật thực hiện hành động (ai làm gì) Chủ ngữ là người/ vật chịu sự tác động của hành động (ai bị/ được làm gì)

Để giúp các bạn Preppies hiểu rõ về câu bị động trong tiếng Anh, dưới đây là ví dụ về câu bị động được trích dẫn từ khóa học Từ vựng – ngữ pháp – phát âm toàn diện, hãy tham khảo hình ảnh dưới đây nhé:

  • Active voice: I deliver the letters in the morning ➡ Passive voice: The letters are delivered in the morning.
  • Active voice: I empty the rubbish bins once a week ➡ Passive voice: The rubbish bins are emptied once a week.
Ví dụ về câu bị động trong tiếng Anh
Ví dụ về câu bị động trong tiếng Anh

II. Công thức câu bị động

Cấu trúc lõi của câu bị động:

S + be + V3/Ved + (by + doer) + (…)

Trong đó:

  • S ➡ chủ ngữ trong câu, đối tượng (người/ vật,…) bị tác động bởi hành động nào đó.
  • be + V3/ Ved ➡ từ “be” có thể sẽ thay đổi tùy theo thì được dùng trong câu chủ động.
  • V3/ Ved ➡ động từ luôn được giữ nguyên dạng, thứ thay đổi theo thì trong cấu trúc này là động từ “be” bên trên.
  • (by + doer) ➡ “by” trong tiếng Anh có nghĩa là “bởi”, từ này dùng để giới thiệu/ nhắc đến đối tượng thực hiện hành động trong câu đứng sau “by”.
  • “doer” ➡ chỉ đối tượng thực hiện hành động trong câu.
  • “by doer” ➡ cụm từ được đặt trong dấu (…) vì trong nhiều trường hợp phần này không cần thiết và chúng ta có thể lược bỏ.
  • + (…) ➡các thông tin về địa điểm/ thời gian mà tại đó S trong câu sẽ chịu tác động của hành động. Đây là phần không bắt buộc, tùy từng trường hợp sẽ có hoặc không.
Đọc thêm:  Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Để giúp các bạn Preppies có thể hiểu rõ, nhớ chính xác và thực hành đúng đắn khi làm bài tập chuyển từ câu chủ động sang câu bị động trong tiếng Anh thì thầy cô ở PREP gợi ý cho bạn một cách chuyển, công thức câu bị động vô cùng đơn giản như ở ảnh bên dưới mà bạn không cần nhớ nhiều hàng loạt công thức chuyển mà các thầy cô trên trường hay dạy.

III. Cách dùng câu bị động

Có 2 cách dùng câu bị động trong tiếng Anh. cụ thể sau đây:

  • Cách 1: khi muốn nhấn mạnh người/ vật chịu sự tác động của hành động. Ví dụ: A lot of money was stolen in the robbery.
  • Cách 2: khi không biết ai/ cái gì thực hiện hành động hoặc điều gì đó cũng không quan trọng (unknown/ unimportant)

Lưu ý: nếu muốn đề cập tới chủ thể thực hiện hành động thì thêm “by + sb/sth (bởi ai/ cái gì). Ví dụ: A lot of money was stolen by two men in the robbery.

II. Cách chuyển câu chủ động sang câu bị động trong tiếng Anh

Các bước chuyển câu chủ động sang câu bị động trong tiếng Anh:

  • Bước 1: Xác định tân ngữ trong câu chủ động ➡ chuyển tân ngữ thành chủ ngữ của câu bị động.
  • Bước 2: Xác định thì (tense) được sử dụng trong câu chủ động ➡ chuyển động từ của câu đó về thể bị động
  • Bước 3: Biến chủ ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ trong câu bị động, thêm “by” phía trước. Lưu ý, đối với những chủ ngữ không xác định trong câu, bạn có thể bỏ qua chúng, ví dụ như: by them, by people,….
Đọc thêm:  V_inf trong trong tiếng Anh là gì? Inf sử dụng như thế nào?

Cách chuyển câu chủ động sang câu bị động trong tiếng Anh

Dễ dàng hơn, bạn có thể lưu ngay bảng công thức chuyển câu bị động từ câu chủ động của các thì trong tiếng Anh:

Thì tiếng Anh (Tense) Cấu trúc câu chủ động (Active) Cấu trúc câu bị động (Passive voice) Hiện tại đơn S + V(s/es) + O S + am/is/are + P2 Hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing + O S + am/is/are + being + P2 Hiện tại hoàn thành S + have/has + P2 + O S + have/has + been + P2 Hiện tại hoàn thành tiếp diễn S + have/has + been + V-ing + O S + have/ has been being + P2 Quá khứ đơn S + V(ed/Ps) + O S + was/were + P2 Quá khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing + O S + was/were + being + P2 Quá khứ hoàn thành S + had + P2 + O S + had + been + P2 Quá khứ hoàn thành tiếp diễn S + hadn’t + been + V-ing + O S + had been being + P2 Tương lai đơn S + will + V-infi + O S + will + be + P2 Tương lai hoàn thành S + will + have + P2 + O S + will + have + been + P2 Tương lai gần S + am/is/are going to + V-infi + O S + am/is/are going to + be + P2 Tương lai hoàn thành tiếp diễn S + will + have + been + V-ing + O S + will have been being + P2 Động từ khuyết thiếu S + ĐTKT + V-infi + O S + ĐTKT + be + P2

Một số lưu ý khi chuyển câu bị động trong tiếng Anh:

  • Nội động từ trong tiếng Anh – động từ không yêu cầu có tân ngữ sẽ không được dùng ở trong câu bị động Ví dụ: His mother’s leg hurts.
  • Khi chủ ngữ trong một câu nào đó chịu trách nhiệm chính của hành động cũng không chuyển thành câu bị động. Ví dụ: Canada takes charge.
  • Trong trường hợp nào đó, cụm từ “to be/to get + P2” không mang nghĩa bị động trong tiếng Anh mà mang nghĩa: nhắc đến trạng thái, tình huống mà chủ ngữ trong câu đang gặp phải/ nhắc đến việc chủ ngữ tự làm gì đó.
  • Luôn nhớ rằng, mọi sự biến đổi về thì và thể trong câu bị động đều nhằm vào động từ to be, còn phân từ 2 sẽ được giữ nguyên.
Đọc thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 1: Speaking Soạn Anh 10 trang 12 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

III. Bài tập chuyển câu chủ động sang câu bị động

Exercise 1: Nối các câu tương ứng

The photos have been taken in Africa They take the photos in Africa The photos were being taken in Africa They have taken the photos in Africa The photos had been taken in Africa They took the photos in Africa The photos were taken in Africa They had taken the photos in Africa The photos are taken in Africa They were taking the photos in Africa The photos will be taken in Africa They will take the photos in Africa The photos will have been taken in Africa They will have taken the photos in Africa

Exercise 2: Hoàn thành các câu sau với dạng đúng của từ cho sẵn

  • It was a lovely surprise to ___________ (fnd) that all the washing-up ___________ (do) while I was asleep.
  • The souvenirs ___________ (make) by children from the local school last month!
  • I didn’t come to this party in order ___________ (make) a fool of!
  • The votes ___________ (count) right now and we should ___________ (know) the result before midnight.
  • As he ___________ (sack) from his previous job, he ___________ (find) it hard to get another.
  • Susan has her mother ___________ (cook) dinner everyday.
  • After 10 years of growing her hair, my sister finally has her hair ___________. (cut)

70+ BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG FILE PDF

IV. Lời Kết

Trên đây là tất tần tật kiến thức ngữ pháp về câu chủ động (passive voice) trong tiếng Anh. Hy vọng rằng những chia sẻ của PREP sẽ vô cùng bổ ích đối với các bạn. Ngoài ra nếu bạn muốn hiểu thêm về kiến thức ngữ pháp này hãy chọn ngay cho mình 1 lộ trình tiếng anh phù hợp với mục tiêu của các bạn nhé.

 1. Luyện thi toeic
 2. Luyện thi ielts
 3. Luyện thi tiếng anh thptqg

Related Articles

Back to top button