Tiếng anh

Listening – Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 10

While

WHILE YOU LISTEN (Trong khi nghe)

Task 1: You will hear Mr Lam, a cyclo driver, talk about his morning activities. Listen to his talk and number the pictures in their correct order.

(Em sẽ nghe ông Lâm một người đạp xích lô, nói về những hoạt động buổi sáng của mình. Nghe bài nói chuyện của ông và đánh số các hình đúng thứ tự).

Lời giải chi tiết:

Picture a: 3

Picture b: 5

Picture c: 4

Picture d: 6

Picture e: 1

Picture f: 2

Audioscript:

Hello everyone, my name’s Lam. I’m a cyclo driver in Ho Chi Minh City. I usually have a busy working day. I get up at five-thirty in the morning. I start work at six. My first passenger is usually an old man. I take him from District 1 to District 5. After I drop him at a cafe near Ho Chi Minh Teachers’ Training College. I pedal to Thai Binh Market. My next passenger is a lady who does shopping there every two days. I help her put all her purchases into the cyclo and then take her to her shop in Tran Hung Dao Street. At about ten thirty, I ride off toward Nguyen Thi Minh Khai School. There I park my cyclo. chill with some of my fellows and wait for my third passengers. They are two school pupils, a girl and a boy. I take them home. At twelve, I have lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, I park my cyclo under a tree, take a short rest and then continue my afternoon’s work.

Dịch Audioscript:

Xin chào mọi người, tên tôi là Lâm. Tôi là một người đạp xe xích lô ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thường có một ngày làm việc bận rộn. Tôi thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng. Tôi bắt đầu làm việc lúc sáu giờ. Hành khách đầu tiên của tôi thường là một ông lão. Tôi đưa ông ấy từ Quận 1 đến Quận 5. Sau khi tôi thả ông xuống tại một quán cà phê gần trường Cao đẳng Sư phạm Hồ Chí Minh, tôi đạp xe đến chợ Thái Bình. Hành khách tiếp theo của tôi là một phụ nữ mua sắm ở đó cứ hai ngày một lần. Tôi giúp cô ấy đặt tất cả các món hàng của mình vào xích lô và sau đó đưa cô ấy đến cửa hàng của cô ấy ở phố Trần Hưng Đạo. Vào khoảng 10 giờ 30 phút, tôi đi về phía trường Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đó tôi đỗ xe xích lô của tôi, nghỉ ngơi với một số người bạn của tôi và chờ đợi hành khách thứ ba của tôi. Họ là hai học sinh, một cô bé và một cậu bé. Tôi đưa chúng về nhà. Lúc mười hai giờ, tôi ăn trưa tại một quán ăn gần chợ Bến Thành. Sau bữa trưa, tôi đỗ xe xích lô dưới gốc cây, nghỉ ngơi và sau đó tiếp tục công việc buổi chiều của tôi.

Đọc thêm:  Tiếng Anh lớp 6 unit 10 Project

Related Articles

Back to top button