Tiếng anh

Bài 3: Các thành phần cơ bản và ký hiệu ngữ pháp của một câu tiếng Anh

Trong quá trình học tiếng Anh chắc chắn bạn sẽ phải “đối mặt” với rất nhiều công thức ngữ pháp. Mỗi công thức ngữ pháp sẽ được biểu diễn bằng các ký hiệu khác nhau. Điều này có thể khiến cho nhiều bạn mới bắt đầu học tiếng Anh cảm thấy khó hiểu. Do đó, hôm nay PHIL CONNECT sẽ giới thiệu về các ký hiệu đó nhằm giúp các bạn có thể ghi nhớ các cấu trúc ngữ pháp một cách tự nhiên và dễ dàng hơn.

Các thành phần cơ bản của một câu tiếng Anh

Các ký hiệu thường gặp trong 01 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh bao gồm:

  • S => Subject (chủ ngữ): Là chủ thể của câu. Chủ thể này có thể thực hiện hành động (đối với câu chủ động) hoặc bị tác động bởi hành động (đối với câu bị động).
  • V => Verb (động từ): Động từ trong một câu tiếng Anh có thể ở rất nhiều dạng, bao gồm:

+) V_infinitive: Động từ nguyên thể (hay còn gọi là “động từ nguyên thể không chia”).

+) V_ing: Động từ có đuôi “ing” ở cuối, dùng để chỉ hành động ở thì tiếp diễn.

+) V_ed: Động từ có đuôi “ed” ở cuối, dùng để chỉ hành động ở thì quá khứ.

  • O => Object (tân ngữ): Thường đi sau động từ để làm rõ nghĩa của động từ đó. Trong ví dụ: I do my homework (Tôi làm bài tập về nhà) thì “my homework” là tân ngữ.
  • Adv => Adverb (trạng từ): Làm rõ nghĩa cho câu về thời gian, địa điểm, nơi chốn,.….
  • Adj => Adjective (tính từ): Chỉ tính chất, màu sắc, tính cách,..…
  • N => Noun (danh từ): Chỉ sự vật, hiện tượng, tên riêng, con người,…..
  • To be => là động từ to be, bao gồm: Is/am/are, was/were, been, be. “To be” được xem là một loại động từ đặc biệt trong tiếng Anh.
Đọc thêm:  7 CÁCH PHÁT ÂM "HELLO"

Ví dụ: Biểu diễn cấu trúc ngữ pháp của một câu tiếng Anh bằng các ký hiệu viết tắt:

  • Câu “She is a teacher” có cấu trúc ngữ pháp là: S + to be + O.
  • Câu “Yesterday, I played football with my friends” có cấu trúc ngữ pháp là: Adv, S + V_ed + O

Có 02 thành phần luôn xuất hiện trong tất cả các câu tiếng Anh là chủ ngữ (S)động từ (V). Các thành phần còn lại có thể có hoặc không tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Trong nhiều trường hợp, các loại câu tiếng Anh còn có thể có nhiều thành phần khác nữa; tuy nhiên trên đây là những thành phần cơ bản nhất mà bạn cần ghi nhớ để có thể hiểu được các cấu trúc ngữ pháp thông dụng và không bị cảm thấy khó hiểu khi đọc các tài liệu dạy ngữ pháp tiếng Anh.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

Related Articles

Back to top button