Tiếng anh

A Closer Look 1 trang 40 Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

Bài 1

Task 1. Match the first halves of the sentences (A) with the second halves (B).

(Nối nửa phần đầu của câu với nửa phần sau của câu.)

А

B

1. Although they are not Christian,

A. the first person to step into your house in the new year should be a man.

2. It’s the custom

B. making sponge cakes for the Mid-Autumn Festival instead of mooncakes.

3. According to tradition,

C. the tradition of living with their parents.

4 There is a tradition in our school that

D. in that country for women to get married in white.

5. They broke with tradition by

E. the family has the custom of giving presents at Christmas.

6. Many young people do not follow

F. morning exercise at 5 a.m.

7. In my family there is a custom of doing

G. girls should wear ao dai on the first day of school.

Lời giải chi tiết:

1 – e. Although they are not Christian, the family has the custom of giving presents at Christmas.

(Mặc dù họ không phải đạo Thiên Chúa, nhưng gia đình đó vẫn có phong tục tặng quà vào lễ Giáng sinh.)

2 – d. It’s the custom in that country for women to get married in white.

(Phong tục ở quốc gia đó cho phục nữ kết hôn mặc đồ trắng.)

3 – a. According to tradition, the first person to step into your house in the new year should be a man.

(Theo truyền thống, người đầu tiên bước vào nhà bạn vào năm mới nên là một người đàn ông.)

Đọc thêm:  Looking back - trang 27 Unit 7 SGK tiếng Anh 12 mới

4 – g. There is a tradition in our school that girls should wear ao dai on the first day of school.

(Có một truyền thống ở trường chúng ta là con gái nên mặc áo dài vào ngày đầu tiên đến trường.)

5 – b. They broke with tradition by making sponge cakes for the Mid-Autumn Festival instead of mooncakes.

(Họ phá vỡ truyền thống bằng việc làm bánh xốp cho Lễ hội Trung thu thay vì bánh Trung thu.)

6 – c. Many young people do not follow the tradition of living with their parents.

(Nhiều người trẻ tuổi không theo truyền thống sống với ba mẹ.)

7 – f. In my family there is a custom of doing morning exercise at 5 a.m.

(Trong gia đình tôi có một phong tục là tập thể dục buổi sáng lúc 5 giờ.)

Related Articles

Back to top button