Tiếng anh

Cấu trúc find trong tiếng Anh kèm bài tập vận dụng

Cấu trúc find là một trong những phần kiến thức ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh người học cần nắm để cải thiện khả năng giao tiếp của mình. Có rất nhiều cách để kết hợp động từ “find” trong tiếng Anh. Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng Vietop lướt qua các cách kết hợp này nhé.

Cấu trúc find và cách dùng

Động từ “find” thường được dùng với nghĩa là tìm thấy. Tuy nhiên bạn có biết rằng trong tiếng Anh nó còn có thể mang nghĩa là cảm thấy sự vật, sự việc nào đó ra sao. Dưới đây là một vài cách kết hợp của “find” trong trường hợp mang nghĩa này.

Find + danh từ

Find + Danh từ + Danh từ

Cảm thấy ai/ cái gì là một người/ một thứ ra sao.

E.g.:

 • I find your opinion a great one. (Tôi thấy ý kiến của bạn là một điều tuyệt vời.)
 • I find him a handsome boy. (Tôi thấy anh ấy là một anh chàng đẹp trai.)
 • I find Mary an intelligent student. (Tôi cảm thấy Mary là một học sinh thông minh.)

Find + danh từ + tính từ

Find kết hợp với một danh từ và một tính từ là một dạng cấu trúc thường xuất hiện trong các đề thi. Ta dùng cấu trúc này khi muốn bày tỏ cảm nhận về ai/ cái gì đó.

Đọc thêm: 

Cấu trúc:

Find + danh từ + tính từ: nhận thấy ai/ cái gì đó như thế nào.

E.g.:

 • I find this book very interesting. (Tôi thấy cuốn sách đó rất hấp dẫn.)
 • My mother finds her blue T-shirt beautiful. (Mẹ tôi cảm thấy chiếc áo màu xanh rất đẹp.)
 • We find the procedure at the airport very complicated. (Chúng tôi thấy quy trình tại sân bay rất phức tạp.)

Find kết hợp với “it” (tân ngữ giả)

Động từ “Find” kết hợp với ‘it” (tân ngữ giả) được coi là một cách viết khác của cấu trúc Find + danh từ + tính từ trên. Nghĩa là cấu trúc này cũng được sử dụng nhằm nhấn mạnh về cảm nhận của người nói với một việc gì đó.

Công thức:

Find + it + tính từ + to V: Cảm thấy như thế nào khi làm việc gì.

E.g.:

 • I find it quite challenging to do this project alone. (Tôi thấy khá là gian nan để làm dự án này một mình.)
 • Scientists find it difficult to explain the spooky phenomenon. (Những nhà khoa học thấy rất khó để giải thích được hiện tượng ma quỷ.)
 • Most of teachers find it inconvenient to study online. (Hầu hết giáo viên đều thấy bất tiện khi học trực tuyến.)

Xem thêm:

 • Thì hiện tại đơn
 • Thì quá khứ đơn
 • Bảng chữ cái tiếng Anh

Bài tập áp dụng cấu trúc find

Bài tập

Bài 1: Sử dụng từ được cho trước trong ngoặc để điền vào chỗ trống sao cho thích hợp

 1. I find Linda an ………..student (intelligence).
 2. All students found it……….(challenge) to finish the test on time.
 3. We found the online registration system very………….(complicate).
 4. My mother found her blue dress……..(beauty).
 5. I find it……..(difficult) to solve this situation.
Đọc thêm:  Adv và những điều phải biết?

Bài 2: Hoàn thành câu dựa vào các từ cho trước

 1. The teacher/ find/ your opinion/ great one.
 2. Scientists/ find/ difficult/ explain/ this experiment.
 3. I/ find/ carving/ wood boring.
 4. I/ find/ make/ ceramic vases/ interesting.
 5. I/ find/ swim/ good/ health.

Đáp án

Bài 1:

 1. intelligent
 2. challenging
 3. complicated
 4. beautiful
 5. difficult

Bài 2:

 1. The teacher finds your opinion a great one.
 2. Scientists find it difficult to explain this experiment.
 3. I find carving wood boring.
 4. I find making ceramic vases interesting.
 5. I find swimming good for health.

Cấu trúc find là phần kiến thức cơ bản trong tiếng Anh và không khó để thành thạo. Do vậy bạn hãy đọc kỹ phần thông tin IELTS Vietop đã cung cấp trên bài viết, cũng như làm bài tập và áp dụng vào cuộc sống bạn nhé.

Related Articles

Back to top button