Tiếng anh

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 7 Communication trang 55 trong Unit 5: Food and drink Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5.

Tiếng Anh 7 Unit 5 Communication trang 55 – Tiếng Anh 7 Global Success

Everyday English

1 (trang 56 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and read the conversation. Pay attention to the questions and answers ( Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến câu hỏi và câu trả lời)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Mark: Bao nhiêu tiền một chai nước lọc vậy?

Mi: 5000 đồng

Mark: Bao nhiêu tiền hai cân táo vậy?

Mi: 50.000 đồng

2 (trang 55 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Take turn to ask and answer about the prices of the food and drink on the menu ( Làm việc theo nhóm. Lần lượt hỏi và trả lời về giá và đồ uống trong menu)

Hướng dẫn làm bài:

A: How much is a bowl of beef noodle soup?

B: It’s 30,000 dong

A: How much is bowl of eel soup?

B: It’s 35,000 dong

A. How much is glass of milk?

B. It’s 9,000 dong

Hướng dẫn dịch:

A: Bún bò giá bao nhiêu một tô?

B: Đó là 30.000 đồng

A: Bao nhiêu bát súp lươn?

B: Đó là 35.000 đồng

A. Bao nhiêu ly sữa?

B. Đó là 9.000 đồng

Your favorite food and drink

3 (trang 55 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen to the conversation and answer the following questions ( Nghe đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi dưới đây)

Đọc thêm:  Cách sử dụng danh động từ (Gerund) trong tiếng Anh và Bài tập áp dụng

1. What’s Nam favorite food?

2. What’s his favorite drink?

3.What foreign food does he like?

4. What food does he want to try?

5. What food can he cook ?

Lời giải:

1.He likes spring rolls

2. It’s lemonade

3. She likes apple pies and pancakes

4. He wants to try Hu tieu.

5. He can cook omelettes, rice and spring rolls

Nội dung bài nghe:

Peter: Nam, can you help me with my school project? I need to interview some people about what they like to eat and drink.

Nam: Sure. What questions do you have?

Peter: What’s your favourite food, Nam?

Nam: It’s spring rolls.

Peter: What’s your favourite drink?

Nam: I like lemonade.

Peter: Interesting. What foreign food do you like?

Nam: Mmm, I like apple pie and pancakes.

Peter: How about new food? Is there anything that you’ve never had, but would like to try?

Nam: Certainly. I’d love to try hu tieu in Ho Chi Minh City.

Peter: I’d like to give it a try too. What can you cook?

Nam: Let me think… I cook omelettes, rice, and spring rolls.

Hướng dẫn dịch:

Peter: Nam, bạn có thể giúp mình với dự án trường học của mình được không? Mình cần phỏng vấn một số người về những gì mội người thích ăn và uống.

Nam: Chắc chắn rồi. Bạn có những câu hỏi nào?

Peter: Món ăn yêu thích của bạn là gì, Nam?

Nam: Là chả giò.

Peter: Đồ uống yêu thích của bạn là gì?

Nam: Mình thích nước chanh.

Đọc thêm:  Viêm tai: Nguyên nhân, triệu chứng, điều trị và cách phòng ngừa

Peter: Thật thú vị. Bạn thích món ăn nước ngoài nào?

Nam: Mmm, mình thích bánh nhân táo và bánh kếp.

Peter: Còn món ăn mới thì sao? Có món nào mà bạn chưa từng ăn nhưng muốn thử không?

Nam: Chắc chắn rồi. Mình muốn thử món hủ tiếu ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Peter: Mình cũng muốn thử. Bạn có thể nấu món gì?

Nam: Để mình nghĩ xem … Mình có thể nấu trứng tráng, cơm và chả giò.

4 (trang 55 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in group. Interview two of your friends about their favorite food and drink. Write your answer in the table below. Now report your results to the class (Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn hai người bạn của bạn về đồ ăn và thức uống yêu thích của họ. Viết câu trả lời của bạn vào bảng dưới đây. Bây giờ trình bày kết quả của bạn cho cả lớp)

Hướng dẫn làm bài:

I interviewed Mai Anh and Thuy about their food and drink. Mai Anh likes chicken and milk. She wants to try beefsteak and kimchi. She can cook noodle very well. And Thuy likes rice and soup. She also likes orange juice

Hướng dẫn dịch:

Tôi đã phỏng vấn Mai Anh và Thủy về đồ ăn thức uống của họ. Mai Anh thích thịt gà và sữa. Cô ấy muốn thử món bò bít tết và kim chi. Cô ấy có thể nấu bún rất ngon. Còn Thủy thì thích cơm và canh. Cô ấy cũng thích nước cam

Đọc thêm:  Con vẹt tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 5 lớp 7

 • Getting Started (trang 50, 51 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. What is Mark’s doing?

 • A Closer Look 1 (trang 52 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases with the pictures… 2. Write the following words and phrases in the correct columns

 • A Closer Look 2 (trang 53, 54 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the correct words or phrases to complete the following sentences… 2. Look at the picture and complete each sentence

 • Skills 1 (trang 56 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions… 2. Read Phong’s blog

 • Skills 2 (trang 57 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups. Discuss the following questions… 2. Listen to Minh talking about the eating habits in his area

 • Looking Back (trang 58 Tiếng Anh lớp 7): 1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns… 2. Read the recipe and write sentences as in the example

 • Project (trang 59 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups. Design a poster about eating habits in an area or a foreign country you know, including

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Articles

Back to top button