Tiếng anh

Communication and culture trang 38 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Communication

What it means to be independent (Ý nghĩa của việc tự lập)

A father tells his son

(Một người cha nói với con trai mình)

Don’t ever let someone tell you that you can’t do something. Not even me. You got a dream, you gotta protect it. When people can’t do something themselves, they’re gonna tell you that you can’t do it. You want something, go get it.

(Đừng bao giờ để ai đó bảo con rằng con không thể làm được việc gì đó. Kể cả cha cũng không được. Con có mơ ước, con cần bảo vệ nó. Khi người ta không thể tự mình làm được việc gì đó, họ sẽ nói với con rằng con không thể làm được việc đó. Nếu con muốn thứ gì đó, hãy cố gắng đạt được nó nhé.)

Work in groups. Discuss the extract and prepare a short talk expressing VOUT group’s opinion about it. You can use the following questions to guide you.

(Làm việc theo nhóm, thảo luận về đoạn trích và chuẩn bị một bài nói ngắn trình bày ý của nhóm em về đoạn trích đó. Em có thể dùng những câu hỏi gợi ý dưới đây.)

Lời giải chi tiết:

1. What kind of person does the father want his son to grow up to be?

(Người cha muốn con trai mình lớn lên trở thành người như thế nào?)

=> He wants his son to grow up to be independent.

(Ông ấy muốn con trai mình lớn lên trở nên tự lập.)

Đọc thêm:  50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

2. What does the father mean by saying: You got a dream, you gotta protect it. and You want something, go get it? Do you agree with him? Why/ Why not?

(Người cha có ý gì khi nói rằng: Con có một mơ ước, con phải bảo vệ nó. và Con muốn cái gì đó, hãy cố gắng đạt được nó? Bạn có đồng ý với ông không? Tại sao có/ Tại sao không?)

=> The father wants his son to do everything with strong desire and determination to get success.

Yes, I totally agree with him. Because none else understands you better than yourself. It’s you who knows what you want, and what you can do or need to do to get it. And it is independence that leads our lives.

(Người cha muốn con trai của mình làm mọi thứ với quyết tâm và mong muốn cao độ để đạt được thành công.

Vâng, tôi đồng ý với người cha. Không ai hiểu bạn hơn chính bản thân bạn. Chính bạn là người biết được bản thân muốn gì, và bạn có thể hoặc cần làm gì để đạt được điều đó. Và sự độc lập dẫn dắt cuộc sống của chúng ta)

3. What’s your dream? How do you protect it and make sure it will come true one day?

(Giấc mơ của bạn là gì? Làm thế nào để bạn bảo vệ nó và đảm bảo rằng nó sẽ trở thành sự thật một ngày nào đó?)

=> I have had a dream since I was a kid which is to travel to Japan. I love and admire this country because of its culture and landscape. I hope in the future I will have a chance to set my foot on this land and go sightseeing around the country. Also, enjoying the traditional and typical foods and drinks makes me feel excited. I wish my dream come true one day by trying to become a successful person and have enough money to do whatever I love.

Đọc thêm:  Tiếng Anh lớp 6 unit 6 Skills 1

(Tôi đã có một ước mơ từ khi còn là một đứa trẻ đó là đi du lịch Nhật Bản. Tôi yêu và ngưỡng mộ đất nước này vì văn hóa và cảnh quan của nó. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội đặt chân đến mảnh đất này và đi tham quan khắp mọi miền đất nước. Ngoài ra, việc thưởng thức những món ăn, thức uống truyền thống và đặc trưng cũng khiến tôi cảm thấy thích thú.Tôi ước một ngày nào đó ước mơ của mình thành hiện thực bằng cách cố gắng trở thành một người thành công và có đủ tiền để làm bất cứ điều gì tôi yêu thích.)

Related Articles

Back to top button