Tiếng anh

Làm chủ cấu trúc câu tuyệt đối trong tiếng anh

Để diễn đạt một ý kiến I go to school theo đúng cấu trúc S + V + O thì việc thêm các thông tin khác về thời gian, địa điểm, hành động,… vào trong câu sẽ khiến câu văn hoàn chỉnh hơn về ngữ nghĩa và cấu trúc ngữ pháp. Một trong những thành phần thêm vào chính là cấu trúc tuyệt đối. Cùng Step Up tìm hiểu chủ đề ngữ pháp này ngay sau đây để có thể vận dụng nó linh hoạt trong cuộc sống nhé.

1. Định nghĩa về cấu trúc tuyệt đối trong Tiếng Anh

Cấu trúc tuyệt đối (Absolute Phrase), hay còn có cách gọi khác là cụm từ độc lập là một nhóm các danh từ, đại từ, phân từ và từ bổ ngữ kết hợp lại với nhau.

Về chức năng:

+ Đối với những câu có cùng một chủ ngữ, người ta thường rút gọn bằng cách sử dụng các phân từ. Còn đối với các câu có chủ ngữ khác nhau, để ghép các câu lại hoặc rút gọn nó, người ta dùng cấu trúc tuyệt đối.

+ Cấu trúc tuyệt đối không giữ chức năng ngữ pháp với các thành phần khác trong câu nên nó có thể đứng ở vị trí bất kỳ mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc ngữ pháp ban đầu của câu.

Về hình thức:

Cấu trúc tuyệt đối được phân biệt với các thành phần khác trong câu bởi dấu phẩy.

Về cách dùng:

Vì tính chất làm ý nghĩa câu văn phong phú, biểu đạt đa dạng hơn nên cấu trúc tuyệt đối thường được sử dụng trong văn chương và thơ. Cấu trúc này được dùng để bổ nghĩa cho cả câu chứ không riêng gì một thành phần nào nên nó có thể được lược bỏ mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh câu đó.

Ví dụ:

 • The weather being nice, they could go for a walk.

(Thời tiết đang rất đẹp, họ có thể ra ngoài đi dạo)

Ở dạng truyền thống, câu này có thể được viết lại như sau: The weather was nice, they could go for a walk. Mệnh đề “The weather was nice” khi chuyển sang cấu trúc tuyệt đối sẽ ở dạng Noun + V_ing là The weather being nice.

 • Their homework completed, Linda and Bill went to the theatre at 10 p.m.
Đọc thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 12 Communication

(Hoàn thành bài tập, Linda và Bill đi xem phim lúc 10 giờ tối.)

Ở dạng truyền thống, câu này có thể được viết lại như sau: After their homework was completed, they could go for a walk. Mệnh đề “After their homework was completed” khi chuyển sang cấu trúc tuyệt đối sẽ ở dạng Noun + V3/V-ed là Their homework completed.

cau-truc-tuyet-doi-tieng-anh

2. Cấu trúc tuyệt đối trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cấu trúc tuyệt đối được hình thành bằng các cách sau đây.

Trong trường hợp mang nghĩa chủ động

Cấu trúc tuyệt đối mang nghĩa chủ động là dạng câu chúng ta dễ dàng bắt gặp nhất, đặc biệt trong các dạng bài kết hợp 2 câu thành 1. Hãy cùng phân tích lại cấu trúc và điểm qua một số ví dụ sau nhé.

Cấu trúc:

Noun (danh từ) + V_ing

Ví dụ:

 • Because there was nothing else to do, they went home (khác chủ ngữ)

=> There being nothing else to do, they went home. (chủ động)

(Vì không có việc gì làm, họ về nhà)

 • If the weather is fine tomorrow, we will go picnicking together.

=> The weather being fine tomorrow, we will go picnicking together.

(Nếu ngày mai trời đẹp, chúng tôi sẽ đi cắm trại cùng nhau.)

Trong trường hợp mang nghĩa bị động

Cấu trúc tuyệt đối khi mang nghĩa bị động cũng là một trong những phần cấu trúc dễ dàng bắt gặp trong các đoạn văn tiếng Anh. Hãy cùng xem cấu trúc dưới đây để phân biệt với trường hợp mang nghĩa chủ động nhé.

Cấu trúc:

Noun (danh từ) + V3/V-ed

Ví dụ:

 • Our house was cleaned, we could go to Mary’s birthday party. (khác chủ ngữ)

=> Our house cleaned, we could go to Mary’s birthday party.

(Ngôi nhà của chúng tôi được dọn dẹp, chúng tôi có thể đi tới buổi tiệc sinh nhật của Mary.)

 • After the signal was given, the car started at once.

=> The signal given, the car started at once.

(Sau khi tín hiệu được đưa ra, chiếc xe ô tô đã bắt đầu đi ngay lập tức.)

Trường hợp đại từ kết hợp với động từ nguyên mẫu có to

Một trường hợp phổ biến khác của cấu trúc tuyệt đối là đại từ kết hợp nguyên mẫu có to. Khi sử dụng cấu trúc này, câu văn của bạn không chỉ tránh được việc lặp từ mà còn tăng được sự chú ý khi sử dụng cấu trúc hay.

Cấu trúc:

Pronoun (đại từ) + to-V

Ví dụ:

We all finished deadlines, some to go to the cinema, others to come back home.

Đọc thêm:  KÝ HIỆU NGÀY SẢN XUẤT VÀ HẠN SỬ DỤNG

=> pronoun: some/others + to-V: to go/to come

(Chúng tôi hoàn thành hết nhiệm vụ đúng thời hạn, một số người đi xem phim, số người khác về nhà.)

Danh từ/đại từ kết hợp với cụm giới từ/ tính từ

Sử dụng danh từ/đại từ kết hợp với cụm giới từ/ tính từ trong câu tiếng Anh sẽ là một cấp bậc cao hơn của cấu trúc tuyệt đối. Khi sử dụng dạng ngữ pháp này, bạn cần phải chắc chắn nắm vững kiến thức về giới từ trong tiếng Anh của mình.

Cấu trúc:

Noun/Pronoun + adjective/prepositional phrase

(Danh từ/Đại từ + Cụm tính từ/Cụm giới từ)

Ví dụ:

 • His effort stronger than ever, June decided not to give up his goals until he had achieved them.

(Sự cố gắng của June đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, anh ta quyết định sẽ không từ bỏ các mục tiêu của mình cho tới khi đạt được chúng.)

Trong câu trên danh từ “effort” đã kết hợp với tính từ “conscientious” để tạo thành một cấu trúc tuyệt đối.

Lưu ý: Trước cấu trúc tuyệt đối ở dạng này chúng ta có thể thêm giới từ “with”.

Ví dụ:

Ann’s boyfriend was waiting, (with) his eyes on her back.

(Bạn trai của Ann đang đợi, mắt anh ta dán vào vào lưng của cô ấy.)

3. Một số cấu trúc câu tuyệt đối thông dụng trong Tiếng Anh

Do tính chất không bị ràng buộc về ngữ pháp với các thành phần khác của câu, các cấu trúc tuyệt đối có thể được sử dụng linh hoạt, vận dụng vào nhiều ngữ cảnh khác nhau. Hãy cùng tham khảo một số cấu trúc câu tuyệt đối thông dụng ngay sau đây và tự tạo nên cho mình những mẫu câu riêng biệt nhé.

cau-truc-song-song-thuong-gap

 1. We thought all dresses, roughly speaking, cost about 500 – 800 dollars.

(Chúng tôi nghĩ tất cả các chiếc váy đó, nói chung, đều có giá từ 500 – 800 đô.)

 1. Considering Junny’s abilities, she could have finished this project better.

(Xét đến khả năng của Junny, cô ấy lẽ ra đã có thể hoàn thành dự án này tốt hơn.)

 1. It is going to rain, judging by the dark clouds.

(Trời đang có thể sắp mưa, dựa trên những đám mây đen)

 1. To get back to the main point, we need to recruit more employees.

(Quay trở lại vấn đề chính, chúng ta cần thuê thêm nhiều nhân viên.)

Đối với người học ngữ pháp, việc lựa chọn phương pháp phù hợp với bản thân luôn là yếu tố quyết định sự thành công. Hãy tham khảo thêm cách học ngữ pháp từ Step Up để có thêm cho mình đa dạng sự lựa chọn nhé.

Đọc thêm:  Skills Review 3 (Unit 7-8-9) trang 44 SGK tiếng Anh 9 mới

4. Bài tập về cấu trúc tuyệt đối

Dù lựa chọn phương pháp học ngữ pháp nào, thì người học tiếng Anh vẫn cần luyện tập kiến thức đã học thông qua các bài tập và đề kiểm tra thường xuyên. Để củng cố lại kiến thức ở trên, chúng ta hãy cùng thử sức qua một số bài tập về cấu trúc tuyệt đối ngay sau nhé.i

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1.______ no train at 10 p.m, Janny and Landy have to walk home.

A. There was B. There being C. Because there being D. There were

2. ____ production up by 65%, the K.M company has had another excellent year.

A. As B. For C. With D. Through

3. The old woman stood here,__________ .

A. with back against the wall B. with her back against the wall

C. with back against wall D. her back against wall

4. With a lot of work ____, we have to sit up tonight.

A. do B. doing C. done D. to do

5. When I was ten years old, I used to sleep with the window _____.

A. opened B. open C. opening D to open

6. __________ , they have to get down to business right away.

A. There being no time left B. There is no time left

C. As there was no time left D. There to be no time left

Đáp án

 1. B
 2. C
 3. B
 4. D
 5. C
 6. A

Bài 2: Viết lại những câu sau sử dụng cấu trúc tuyệt đối

 1. If weather permits, we shall go picnicking this weekend.

=>

 1. After our parents went to bed, we watched TV.

=>

 1. It was a rainy day. We stayed inside the house.

=>

 1. After the sun had risen, they set out on our journey.

=>

 1. The weather was fine, they went out for a walk.

=>

Đáp án

 1. Weather permitting, we shall go picnicking this weekend.
 2. Our parents having gone to bed, we watched TV.
 3. It being a rainy day, we stayed inside the house.
 4. The sun having risen, they set out on our journey.
 5. The weather being fine, they went out for a walk.

Trên đây là bài viết tổng hợp một cách đầy đủ nhất về phần ngữ pháp cấu trúc tuyệt đối (Absolute phrase). Step Up hy vọng những phần kiến thức trên sẽ giúp cho các bạn trong việc học tiếng Anh trên trường cũng như áp dụng dễ dàng vào giao tiếp hằng ngày. Đừng quên tham khảo thêm các chủ đề ngữ pháp quan trọng cũng như phương pháp học thông minh của Hack Não Ngữ Pháp để sớm chinh phục tiếng Anh thành công nhé. Chúc các bạn học tập thật tốt!

NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

Comments

comments

Related Articles

Back to top button