Tiếng anh

Tất tần tật những điều cần biết về Neither và Either

Either và Neither là một trong những cấu trúc quan trọng và phổ biến trong tiếng Anh. Đây cũng là cấu trúc ngữ pháp dễ gây nhầm lẫn tới người học bởi cách sử dụng của chúng. Hãy cùng The IELTS Workshop tìm hiểu cách sử dụng của neither và either nhé!

1. Định nghĩa về cấu trúc Either và Neither

Either đứng ở cuối của câu, sau trợ động từ dạng phủ định.

Neither đứng sau từ nối giữa hai vế câu thường là “and” sau đó đến trợ động từ và động từ chính.

2. Cách sử dụng Either

“Either” có nghĩa là một trong hai, cái này hay cái kia.

“Either” thường được sử dụng khi kết hợp với động từ dưới dạng số ít khẳng định, chủ yếu được dùng trong câu hỏi và câu phủ định.

2.1. Cấu trúc: Either of + Object pronoun

Either phải được theo sau bởi “of” trước đại từ (pronoun) (you, us, them)

Ex: I don’t think she is going to invite either of us.(Tôi không nghĩ cô ấy sẽ mời một trong hai chúng tôi)

Either có khi được sử dụng đơn độc trong câu, khi người nói không quan tâm đến sự lựa chọn, đôi khi “either” còn đi với từ “one”.

Ex:

A: Would you like a coffee or a tea?B: Either (one) = (I don’t mind if it’s coffee or tea, both alternatives are fine)

Đọc thêm:  Tiếng Anh 6 Unit 5: Project Soạn Anh 6 trang 57 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

A: Bạn có muốn uống cà phê hay trà không?B: Hoặc là một = (Tôi không phiền nếu đó là cà phê hay trà, cả hai lựa chọn thay thế đều tốt)

2.2. Cấu trúc: Either of + Determiner + Plural noun

Bạn có thể sử dụng “Either of” trước các từ xác định (determiner) và danh từ số nhiều (plural nouns).

Either phải được theo sau bởi “of” khi danh từ được đề cập có mạo từ (the), đại từ chỉ định (those, these) hoặc đại từ sở hữu (my, yours…)

Ex 1: I don’t want either of my parents to know I’ve lost my job.(Tôi không muốn bố mẹ tôi biết tôi đã mất việc)

Ex 2: We’ve been dating for 6 months and I haven’t met either of her parents(Chúng tôi đã hẹn hò được 6 tháng và tôi chưa gặp bố mẹ của cô ấy)

2.3. Cấu trúc: Either…or…

Either…or sử dụng như một từ nối (conjunction) để nối hai danh từ/ cụm từ/ mệnh đề. Diễn tả sự thay thế hoặc lựa chọn giữa hai thứ hoặc có thể nhiều hơn.

Động từ đi theo phải ở dạng số ít, đôi khi người ta cũng sử dụng nó ở dạng số nhiều dù không đúng ngữ pháp.

Ex: It’s either black or grey. I can’t remember. (Nó có màu đen hoặc xám. Tôi không nhớ nữa)

2.4. Cấu trúc: Either + Singular noun

Với cấu trúc này, “either” được sử dụng như một từ xác định đứng trước danh từ số ít (singular noun)

Ex: There are only two options and I’m not interested in either film(Chỉ có hai lựa chọn và tôi không quan tâm đến cả hai bộ phim)

Ex:

A: Do you want it ready for Monday or Tuesday? (Bạn có muốn nó sẵn sàng cho thứ Hai hay thứ Ba không?)B: Either day is fine for me (Ngày nào cũng tốt cho tôi)

2.5. Dùng “Either” trong câu trả lời ngắn

Với câu trả lời ngắn, “either” thường được đặt ở cuối câu phủ định. Với hàm ý là bạn đồng ý với sự phủ định mà người đó đề cập tới.

Đọc thêm:  Tháng 9 tiếng Anh là gì? Tháng 9 trong tiếng Anh dịch là gì?

* Lưu ý: Khi dùng “either” trong câu trả lời ngắn “either” thường được đặt ở cuối một câu phủ định. “Either” còn đồng nghĩa với “too” và “also” (“too” và “also” được dùng trong câu khẳng định)

Ex: A: I wasn’t thirsty. B: I wasn’t either (A: Tôi không khát. B: Tôi cũng không)

Ex: A: I didn’t go to class yesterday. B: I didn’t either (A: Tôi đã không đến lớp ngày hôm qua. B: Tôi cũng vậy)

3. Cách sử dụng Neither

Neither là hình thức phủ định của “either” (neither = not either) và có cách sử dụng giống nhau nhưng mang nghĩa ngược lại.

3.1. Cấu trúc: Neither…nor…

Cấu trúc này được sử dụng như một từ kết hợp, nó đối lập với “Both…and…”. Nếu một động từ đứng sau cụm từ này, động từ đó sẽ ở dạng số ít.

Đôi khi bạn sẽ thấy nó được sử dụng ở dạng số nhiều mặc dù nó không đúng ngữ pháp.

Ex: Neither John nor Jennie likes doing the dishesI want neither the red shirt nor the blue shirt

3.2. Cấu trúc: Neither + singular noun

Với cấu trúc này “neither” được sử dụng như một từ xác định (determiner) trước danh từ số ít (singular noun)

Ex: Neither team wanted to lose (Không đội nào muốn thua)

3.3. Cấu trúc: Neither of + determiner + plural noun

Sử dụng “neither of” trước các từ xác định (determiner) như a, an, my, the, his, their, this, that…và danh từ số nhiều (plural nouns)

Ex: Neither of the parents understood what the baby was trying to say(Cả bố và mẹ đều không hiểu đứa trẻ đang cố gắng nói gì)

3.4. Cấu trúc: Neither of + Object pronoun

Với cấu trúc này giới từ “of” luôn đứng trước đại từ (pronoun).

Nếu động từ đi kèm theo thì động từ sẽ để ở dạng số ít, với cấu trúc này chỉ có thể sử dụng 3 đại từ mà chủ từ của nó ở dạng số nhiều là: you, us và them.

Đọc thêm:  3 lỗi tiếng Anh phổ biến hầu hết người Việt đang mắc phải: Hello teacher, See you again, Delicious

Ex: The present is for neither of us(Hiện tại không dành cho chúng ta)

Ex: Neither of them is married (Không ai trong số họ đã kết hôn)

3.5. Dùng”Neither” trong câu trả lời ngắn

“Neither” thường được sử dụng trong câu trả lời ngắn khi ai đó nói phủ định một điều gì đó và bạn đồng ý với ý kiến của họ.

Ex: A: I have never been to Switzerland (Tôi chưa bao giờ đến Thuỵ Sĩ)B: Neither have I (Tôi cũng vậy)

4. Các lỗi thường gặp khi dùng Either và Neither

  • Khi đề cập đến hai người hoặc hai vật mang hàm ý phủ định, “neither” thường được sử dụng thay vì “none”.
  • “Neither of them” thường được sử dụng thay vì “None of them”
  • Khi dùng “either” đóng vai trò như một hạn định từ, danh từ theo sau phải là dạng số ít.
  • Khi đồng tình với câu phủ định người nói nên sử dụng “neither do I”, “I don’t, either” hoặc “me neither” thay vì “Me too” hoặc “So do I” (Tôi cũng vậy)
  • Cấu trúc “either…or” và “neither..nor”, động từ được chia theo nguyên tắc:
    • Khi cả hai danh từ ở dạng số ít, động từ được dùng ở dạng số ít.
    • Nếu một trong hai danh từ là số nhiều thì động từ sẽ được dùng ở dạng số nhiều.

Tạm kết

Trong ngữ pháp tiếng Anh, “Either và Neither” là trợ động từ dễ gây nhầm lẫn, vì vậy The IELTS Workshop hy vọng cung cấp cho bạn những kiến thức tiếng Anh hữu ích. Tham khảo khóa học Freshman để nắm rõ kiến thức ngữ pháp về either và neither cũng như các 20 chủ đề ngữ pháp cần biết trong IELTS nói riêng và tiếng Anh nói chung.

the ielts workshop khóa học

Related Articles

Back to top button