Tiếng anh

Các dạng biến thể và cách dùng động từ to be trong tiếng Anh

Động từ to be là điểm ngữ pháp “vỡ lòng” khi bắt đầu học tiếng Anh, được sử dụng thường xuyên trong các dạng bài tập. Vậy động từ to be là gì? Cách dùng và vị trí trong câu như thế nào? Hãy cùng ELSA Speak tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Động từ to be là gì?

Khái niệm: Động từ to be là một trợ động từ (auxiliary verb), dùng để giới thiệu, mô tả hay đánh giá một sự vật, sự việc, con người,… Đồng thời, liên kết chủ ngữ và vị ngữ trong câu.

Động từ to becó nghĩa là “thì, là, ở”. Tùy thuộc vào thì (tense), đại từ và hoàn cảnh mà chúng được dịch với nghĩa phù hợp nhất.

Ví dụ:

 • She is a famous model. (Cô ấy là một người mẫu nổi tiếng)
 • My book is on the table. (Cuốn sách của tôi ở trên bàn)
 • I was watching TV when my mother came home. (Tôi đang xem tivi thì mẹ tôi về nhà)
Đọc thêm: 

Cách sử dụng và vị trí của động từ to be trong câu

Trong tiếng Anh, động từ to be được dùng để mô tả, giới thiệu hoặc đánh giá sự vật, sự việc, con người,… Chúng có thể đi cùng với danh từ, tính từ, giới từ và động từ. Tùy thuộc vào mỗi trường hợp mà vị trí và trạng thái của động từ to be sẽ thay đổi khác nhau.

Cấu trúc Ví dụ is is is is is
Vị trí và cách dùng của động từ to be

Các dạng biến thể của động từ to be trong tiếng Anh

Bảng chuyển đổi động từ to be

Thì tiếng AnhChủ ngữ Động từ to be Ví dụ iswaswill bebeingbeen

LƯU Ý

Động từ khuyết thiếu Động từ to be Ví dụcould beshould bewill be

Động từ to be trong các thì tiếp diễn

Cấu trúc Ví dụ are playingwas driving

Động từ to be trong các thì hoàn thành

Dạng hoàn thành của động từ to be trong tiếng Anh là “been”.

Ví dụ:

 • She has been a teacher of Math since 2000 (Cô ấy là giáo viên dạy toán từ năm 2000).
 • Her boat has been demolished. (Thuyền của cô ấy đã bị chìm rồi)
Các biến thể của động từ to be trong tiếng Anh

Động từ to be trong câu bị động

Trong câu bị động, to be có thể ở cả dạng cơ bản (be), dạng hiện tại đơn (is/am/are), dạng quá khứ đơn (was/were) và dạng hoàn thành (been).

Ví dụ:

 • This cake was made by my mother. (Chiếc bánh này được mẹ tôi làm)
 • A meeting will be scheduled soon. (Một cuộc họp sẽ sớm được lên lịch)
 • Hoa has been taught by Ms. Lan for 3 years. (Hoa đã được cô Lan dạy 3 năm rồi)

Xem thêm:

 • Mạo từ a, an, the trong tiếng Anh
 • Câu bị động đặc biệt
 • Quá khứ đơn của be
Đọc thêm: 

Bài tập về động từ to be trong tiếng Anh

Bài tập 1: Chia động từ to be thích hợp:

1. It……cold today.

2. He……. a teacher.

3. I……very hungry.

4. You……so kindful yesterday.

5. She……12 years old 2 years ago.

6. Everything will….better soon.

7. I………. very tired at the moment.

8. They………….studied English for 6 years.

9. This patient……..treated by a good doctor.

10. These dogs.……..taken care of by him since 2016.

11. …………… Ane and Alice sisters?

12. ……………………… this car yours?

13. ……………………… you twenty-five years old?

14. ……………………… the Smiths divorced?

15. The teachers ……………………… in the room.

16. The cat ……………………… on the table.

17. The dog ……………………… under the table.

18. There ……………………… many people in this class.

19. Clara and Steve ……………………… married.

20. This book ……………………… mine.

Bài tập 2: Điền động từ to be thích hợp vào chỗ trống:

Peter Baker (1)____ from Manchester, but Paul and John (2)____ from London. Manchester and London (3)____ cities in England. Hamburg (4)____ a city in Germany. Mary (5)____ at school today. Mike and Tony (6)____ her friends. They (7)____ in the same class. Mr and Mrs Baker (8)____ on a trip to the USA to visit their cousin Annie. She (9)____ a nice girl. Tony says: “My grandfather (10)____ in hospital. I (11)____ at home with my grandmother.” What time (12)____ it? It (13)____ 8 o’clock. (14)____ you tired? No, I (15)____ not.

Bài tập động từ to be có đáp án

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bài tập 1:

Bài tập 2:

Trên đây là tổng hợp các dạng biến thể và cách dùng động từ to be trong tiếng Anh. Hy vọng những kiến thức bổ ích này sẽ giúp bạn học tập và giao tiếp tiếng Anh tốt hơn.

Đọc thêm: 

Ngoài ra, để nâng cao trình độ ngoại ngữ một cách toàn diện, bạn hãy luyện tập mỗi ngày cùng App ELSA Speak nhé. Ứng dụng luyện nói tiếng Anh hàng đầu thế giới này sẽ giúp bạn phát âm chuẩn bản xứ, nhờ công nghệ A.I. nhận diện giọng nói độc quyền.

Học tiếng Anh cùng ứng dụng ELSA Speak

Đặc biệt, thông qua 192 chủ đề đa dạng, 25.000+ bài luyện tập được cập nhật thường xuyên, chắc chắn bạn sẽ tiến bộ hơn mỗi ngày. Hơn nữa, ELSA Speak còn thiết kế riêng lộ trình học riêng biệt, phù hợp với trình độ và mục tiêu của từng học viên.

Chỉ cần 10 phút luyện tập cùng ELSA Speak mỗi ngày, bạn đã có thể nâng cao trình độ tiếng Anh đến 40%. Vậy thì còn chần chờ gì mà không đăng ký ELSA Pro ngay hôm nay!

Related Articles

Back to top button