Tiếng anh

Skills 1 Unit 4 trang 46 SGK tiếng Anh 9 mới

Bài 2

Task 2. Read the conversation between Phong and his mother, and answer the questions.

(Đọc đoạn hội thoại của Phong và mẹ cậu ấy, và trả lời các câu hỏi.)

Phong: Mum, How did you use to entertain yourself when you were a teenager?

Mother: Well, kids in my days did a lot of physical activities in the fresh air: playing football, riding bikes, flying kites… We used nature as our playground. We also spent a lot of time with each other, playing and talking face to face, not on a screen like today.

Phong: It sounds nice, actually.

Mother: Yes. And this lifestyle kept us healthy and in shape. We didn’t know about obesity. Girls didn’t worry about getting fat and going on a diet.

Phong: Didn’t you eat out with your friends?

Mother: No, we mostly ate at home. Sometimes we just had a snack from a street vendor.

Phong: I like street food. And did you watch much TV?

Mother: Only wealthy households had a TV. Instead, we read a lot. Unlike watching television, you had to use your imagination when you read. Ah! Now I remember – I used to keep a diary.

Phong: A diary? What did you write in it?

Mother: Lots of things: events, feelings, my private thoughts… you know.

Phong: Nowadays we just post them on Facebook.

Mother: I know. Life has changed so much, my darling.

1. Where did teenagers in the past use to play?

(Thanh thiếu niên trong quá khứ thường chơi ở đâu?)

2. How did they communicate with each other?

(Họ đã liên lạc với nhau như thế nào?)

Đọc thêm:  Hope là gì? Kiến thức chung về cấu trúc Hope trong tiếng Anh

3. What was the advantage of this lifestyle?

(Lợi ích của lối sống này là gì?)

4. Where did they mostly eat?

(Họ ăn ở đâu?)

5. What did Phong’s mother say about reading?

(Mẹ của Phong nói gì về việc đọc sách?)

6. Did teenagers in the past publicise their emotions?

(Có phải thanh thiếu niên trong quá khứ thể hiện cảm xúc của họ ra ngoài?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Phong: Mẹ, mẹ đã làm thế nào để tự giải trí khi còn trẻ?

Mẹ: Oh, những đứa trẻ thời của mẹ đã có nhiều hoạt động thể chất trong không khí trong lành: chơi bóng đá, đạp xe đạp, thả diều … Bọn mẹ thường sử dụng thiên nhiên như một sân chơi . Bọn mẹ cũng dành rất nhiều thời gian với nhau, chơi đùa và nói chuyện trực tiếp, không phải trên màn hình máy tính như ngày nay.

Phong: Ôi tuyệt thật.

Mẹ: Đúng vậy. Và lối sống này giữ cho chúng ta sức khỏe và không thừa cân. Bọn mẹ không biết về bệnh béo phì. Các cô gái không lo lắng về việc béo phì và ăn kiêng.

Phong: Mẹ không đi ăn ngoài với bạn bè của mẹ sao?

Mẹ: Không, chủ yếu bọn mẹ đã ăn ở nhà. Đôi khi chỉ ăn vặt lề đường một chút thôi.

Phong: Con thích thức ăn đường phố. Và mẹ có xem nhiều TV không?

Mẹ: Chỉ có gia đình giàu có mới có TV. Thay vào đó, mẹ đã đọc rất nhiều. Không giống như xem truyền hình, con phải sử dụng trí tưởng tượng khi đọc. Ah! Bây giờ mẹ mới nhớ ra – mẹ đã từng lưu một cuốn nhật ký.

Đọc thêm:  Teencode – Công cụ dịch tự động và áp dụng trong học tập...

Phong: Một cuốn nhật ký? Mẹ đã viết gì trong đó?

Mẹ: Rất nhiều thứ: các sự kiện, tình cảm, những suy nghĩ riêng tư của mẹ … con biết đấy.

Phong: Ngày nay chúng con chỉ đăng chúng lên Facebook.

Mẹ: Mẹ biết. Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều, Con yêu.

Lời giải chi tiết:

1. They used to play outdoors, in the fresh air.

(Họ thường chơi ở ngoài trời và không khí trong lành.)

2. They met and talked face-to-face.

(Họ gặp và nói chuyện trực tiếp.)

3. It kept them healthy and in shape.

(Nó giúp họ khỏe mạnh và thể chất.)

4. At home.

(Ở nhà.)

5. You had to use your own imagination.

(Con phải thường dùng trí tưởng tượng.)

6. No, they didn’t.

(Không, họ không thể hiện cảm xúc ra ngoài.)

Related Articles

Back to top button