Tổ Quản lý đất đai

Ngày: 07/09/2017

Giới thiệu về Tổ Quản lý đất đai

          Chức năng:
       Tổ bộ môn quản lý đất đai được thành lập theo quyết định số 19/QĐ-TCKTKT ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang với chức năng tham mưu, giảng dạy và thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công.
          Nhiệm vụ:
      - Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường qui định; soạn giảng, phát triển tài liệu phục vụ giảng dạy học tập theo sự phân công của trường.
      - Chịu sự giám sát của cấp quản lý về chất lượng, nội dung phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;
      - Tham gia hoặc chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo sự phân công của trường.
      - Không ngừng tự bồi dưỡng nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo;
      - Hoàn thành tốt các công tác khác do Hiệu trưởng phân công
       Cơ cấu tổ chức:

TT

Cán bộ, giáo viên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

 Lý Như Hằng

Tổ trưởng

 hangln.truongktkt@haugiang.edu.vn

0983.180.707

2

 Hồ Như Ngọc

Giáo viên

 ngochn.truongktkt@haugiang.edu.vn

0162.638.5102

3

 Trương Văn Hải

Giáo viên

 haitv.truongktkt@haugiang.edu.vn

0939.857.788

4

 Võ Thị Kim Bằng

Giáo viên

 bangvtk.truongktkt@haugiang.edu.vn

0975.479.358
 

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  106

 • Tuần này:

  438

 • Tháng này:

  3255

 • Tất cả:

  495207