Tổ Công nghệ kỹ thuật chế biến và BQTS

Ngày: 30/08/2017

GIỚI THIỆU VỀ TỔ BỘ MÔN

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THỦY SẢN

CHỨC NĂNG

Tổ bộ môn chế biến và bảo quản thủy sản được thành lập theo quyết định số 21/QĐ-TCKTKT ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Hiệu Trưởng Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật tỉnh Hậu Giang, có chức năng tham mưu, xây dựng, tổ chức và thực hiện công tác chuyên môn về lĩnh vực chế biến và bảo quản thủy sản.

NHIỆM VỤ

-   Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

-   Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phối hợp với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

-   Quản lý giáo viên, người học thuộc đơn vị mình theo phân cấp của Hiệu trưởng;

-   Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, biên soạn đề thi kiểm tra đánh giá do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

-   Xây dựng kế hoach và tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ nhân viên tổ bộ môn;

-   Có trách nhiệm tự kiểm định chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo trong phạm vi của tổ; thực hiện chế độ báo cáo dầy đủ theo quy định; thực hiện công tác phối hợp với các phòng chức năng, tổ chuyên môn khác để hoàn thành nhiệm vụ chung của trường.

-   Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 liên hệ

Địa chỉ email

1

Huỳnh Thiện Trứ

Tổ trưởng

0916.077.559

truht.truongktkt@haugiang.edu.vn

2

Nguyễn Thị Quế Thanh

Giáo viên

0939.038.340

thanhntq.truongktkt@haugiang.edu.vn

3

Mai Thị Ngọc Thúy

Giáo viên

0933.676459

thuymtn.truongktkt@haugiang.edu.vn

4

Phạm Thùy Linh

Giáo viên

0165.5881.360

linhpt.truongktkt@haugiang.edu.vn

 

 

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  121

 • Tuần này:

  453

 • Tháng này:

  3270

 • Tất cả:

  495222