Tổ Bộ môn chung

Ngày: 07/09/2017

Quá trình hình thành và phát triển của Tổ bộ môn Chung

      Năm 2009, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
      Đến tháng 01 năm 2011, số lượng giáo viên giảng dạy môn Chung có 6 giáo viên, đủ điều kiện để thành lập Tổ bộ môn Chung. Theo đề nghị Trưởng Phòng Đào tạo, ngày 17 tháng 01 năm 2011 Hiệu trưởng  Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang ban hành Quyết định số 20/ QĐ - TCKTKT về việc thành lập Tổ bộ môn Chung
     Như vậy, Tổ bộ môn Chung trực thuộc Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang chính thức được thành  lập, Ông Trần Thanh Xuyên được Hiệu trưởng  Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang quyết định giữ chức vụ Quyền Tổ trưởng. Khi mới thành lập Tổ bộ môn Chung chỉ có 6 giáo viên giảng dạy. Đến ngày 20 tháng 9 năm 2012, Hiệu trưởng  Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ môn Chung cho ông Trần Thanh Xuyên (theo Quyết định số 65/ QĐ - TCKTKT về việc bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ bộ môn Chung)
      Bước đầu xây dựng: Tổ môn Chung rất quan tâm đến công tác giảng dạy của giáo viên, ngay từ khi mới thành lập Tổ môn Chung đã xây dựng Quy chế, Kế hoạch làm việc của Tổ.
      Trong công tác quản lý giáo viên viên, Tổ môn Chung quản lý giáo viên thông qua hồ sơ và công tác thực tiễn  của  giáo viên.
Trong 2 năm qua Tập thể Tổ môn Chung đoàn kết thống nhất một lòng, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của ngành giáo dục, nhà trường. Giáo viên trong Tổ môn Chung đều có lập trường tư tưởng và phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm  trong công việc, luôn gần gũi, gắn bó mật thiết. Gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Hầu hết giáo viên đều được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
      Nhiều giáo viên phấn đấu vươn lên trong công tác, có ý thức học hỏi để nâng cao trình độ. Nhiều thầy, cô viết sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp cơ sở như: Thầy Trần Thanh Xuyên (Năm học 2010 – 2011), Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc (Năm học 2011 – 2012), tham gia thi giáo viên giỏi cấp tỉnh đạt giải và được công nhận như: Thầy Trần Thanh Xuyên được công nhận giáo viên giải giỏi bậc Trung cấp Chuyên nghiệp cấp tỉnh năm học 2011 và đạt giải khuyến khích giải giỏi bậc Trung cấp Chuyên nghiệp cấp tỉnh năm học 2011, Thầy Huỳnh Hữu Nghị được công nhận giáo viên giải giỏi bậc Trung cấp Chuyên nghiệp cấp tỉnh năm học 2012. Nhiều  thầy cô đạt thành tích  trong phong trào thi đua, có thầy, cô  đạt  danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở như: Thầy Trần Thanh Xuyên (Năm học 2010 – 2011), Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc (Năm học 2011 – 2012). Nhiều Thầy cô  tích cực tham gia công tác xã hội trên nhiều lĩnh vực đã được các cấp, các ngành ghi nhận và  tặng giấy khen.
       Trong những năm qua dưới sự  lãnh đạo Chi bộ, Hiệu trưởng. Tinh thần cố gắng  vươn lên của giáo viên, Tổ bộ môn Chung có những bước vươn lên đáng kể. Nhìn lại chặng đường đã qua chúng ta hết sức vui mừng với những thành công nhất định. Tuy vậy trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước sự nghiệp chấn hưng nền giáo dục nước nhà đòi hỏi các tổ chức, thành viên trong nhà trường nói chung, giáo viên Tổ môn Chung nói riêng phải thật sự gương mẫu về phẩm chất đạo đức, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ; Năng động, sáng tạo trong công tác, gần gủi; rèn luyện phong cách làm việc khoa học, không ngừng học tập nâng cao trình độ mới xứng đáng với chức năng, vai trò, nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ BỘ MÔN CHUNG

Đến tháng 09 năm 2017

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Ghi chú

1

Huỳnh Hữu Nghị

Tổ trưởng

nghihh.truongktkt@haugiang.edu.vn

 

2

Trần Thanh Xuyên

Giáo viên

xuyentt.truongktkt@haugiang.edu.vn

 

3

Nguyễn Thị Thanh Thanh Quyên

Giáo viên

quynntt.truongktkt@haugiang.edu.vn

 

4

Trần Thị Yến Vân

Giáo viên

vantty.truongktkt@haugiang.edu.vn

 

5

Đinh Thị Bé Thơi

Giáo viên

thoidtb.truongktkt@haugiang.edu.vn

 

6

Nguyễn Thị Thiện Mỹ

Giáo viên

myntt.truongktkt@haugiang.edu.vn

7

Nguyễn Đức Tính

Giáo viên

tinhnd.truongktkt@haugiang.edu.vn


 

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  105

 • Tuần này:

  1559

 • Tháng này:

  3820

 • Tất cả:

  479455