Bộ môn Kinh tế - Kỹ thuật

Ngày: 09/04/2019
TT Họ và tên Chức vụ Email
1 Nguyễn Thị Quế Thanh Phó trưởng bộ môn thanhntq.truongktkt@haugiang.edu.vn
2 Cao Hoàng Kha Giáo viên khach.truongktkt@haugiang.edu.vn
3 Phạm Thùy Linh Giáo viên linhpt.truongktkt@haugiang.edu.vn
4 Mai Thị Ngọc Thúy Giáo viên thuymtn.truongktkt@haugiang.edu.vn
5 Lý Như Hằng Giáo viên hangln.truongktkt@haugiang.edu.vn
6 Đinh Thị Bé Thơi Giáo viên thoidtb.truongktkt@haugiang.edu.vn
7 Nguyễn Thị Thiện Mỹ Giáo viên myntt.trongktkt@haugiang.edu.vn

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  2

 • Hôm nay:

  182

 • Tuần này:

  668

 • Tháng này:

  3420

 • Tất cả:

  826803