Tổ Công tác Học sinh - Sinh viên

Ngày: 07/09/2017

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CÔNG TÁC HSSV.

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
01 Trần Thị Thúy Hằng Tổ trường 0985.409.963
02 Lê Tấn Lẹ Thành viên 0975.422.508
03 Nguyễn Đức Tính Thành viên 0939.870.062
04 Võ Thị Kim Bằng Thành viên 0975.749.354

          1. Chức năng.

        - Tổ Công tác HSSV có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý các mặt công tác liên quan đến HSSV theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nội quy, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

        - Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội của người học; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục truyền thống đối với HSSV. Quản lý, theo dõi, đánh giá việc rèn luyện của HSSV từ khi vào trường đến khi ra trường; quản lý HSSV nội, ngoại trú, đảm bảo an ninh trật tự; công tác tư vấn HSSV; thực hiện các chế độ chính sách đối với người học; khen thưởng kỷ luật đối với HSSV. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chăm sóc sức khoẻ.

        - Phối hợp với các đơn vị, các tổ chức đoàn thể chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho HSSV.

            2. Nhiệm vụ.

        - Căn cứ kế hoạch đào tạo HSSV của trường để xây dựng phương hướng kế hoạch, nội dung chương trình, biện pháp công tác, các phương thức hoạt động của HSSV theo từng chủ đề vào thời gian thích hợp từng học kỳ, từng năm học...

        - Xây dựng các quy trình, quy định tổ chức giải quyết các vấn đề liên quan đến tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào trường, chỉ định ban đại diện lớp (Lớp trưởng, lớp phó lâm thời), tiến hành làm thẻ HSSV, thẻ thư viện cho HSSV, tiếp nhận hồ sơ HSSV nhập học, và thực hiện công tác quản lý HSSV theo quy định hiện hành.

        - Làm đầu mối trong việc phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức đoàn thể thực hiện các công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong HSSV; thực hiện công tác y tế trường học, khám sức khỏe cho HSSV.

        - Phối hợp với bộ phận Kế hoạch - Tài chính thực hiện chế độ học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, từ thiện, tài trợ cho HSSV, tổ chức theo dõi, vay vốn tín dụng cho HSSV theo chế độ, chính sách hiện hành.

        - Tổ chức quản lý việc rèn luyện đạo đức, tác phong, thực hiện nếp sống văn minh, nội quy học đường, phòng chống các tệ nạn xã hội trong HSSV.

        - Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị trong và ngoài nhà trường, giữ mối quan hệ quản lý HSSV giữa nhà trường với gia đình. Giám sát kịp thời trong việc nắm bắt thực trạng HSSV ngoại trú vào cuối mỗi học kỳ và cuối năm học.

        - Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị trong toàn trường để quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng với HSSV nhằm bảo đảm và tăng cường tính dân chủ trong nhà trường.

        - Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường, Quyết định của Hiệu trưởng về các vấn đề liên quan thuộc nội dung công tác của tổ, làm thường trực Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV.

        - Trực tiếp quản lý, bảo quản hồ sơ lưu trữ về công tác HSSV và cơ sở vật chất, trang bị của phòng.

 

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  113

 • Tuần này:

  445

 • Tháng này:

  3262

 • Tất cả:

  495214