Phòng Tổ chức - Hành chính

Ngày: 27/08/2019

 

          1. Chức năng

          Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị chức năng tham mưu và giúp việc cho hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các mặt công tác thuộc các lĩnh vực quản lý hành chính tổng hợp, văn thư lưu trữ, quản trị thiết bị, kế toán tài chính, tổ chức cán bộ, phục vụ và bảo vệ tại các cơ sở của trường. 

          2.  Nhiệm vụ chung

          - Dự thảo chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và từng năm học. Lập các báo cáo và biểu thống kê theo học kỳ, năm học, lịch công tác hàng tháng, hàng tuần.

          - Thực hiện nghiệp vụ công tác hành chính tổng hợp, văn thư lưu trữ, bảo quản các hồ sơ hình thành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Quản lý và sử dụng con dấu của trường.

          - Tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, nghiên cứu, đề xuất các phương án cải tiến quản lý hành chính, tổ chức, sắp xếp bộ máy cơ quan. Quản lý và cập nhật hồ sơ, dữ liệu nhân sự của cán bộ, viên chức đang công tác tại trường. Cập nhật danh sách cán bộ, viên chức tuyển mới, chuyển đi, chuyển đến, nghỉ việc, nghỉ hưu hàng năm. Theo dõi, quản lý công vụ đối với tất cả cán bộ, viên chức. Thực hiện các thủ tục về hợp đồng lao động, tiếp nhận, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi việc. Làm thủ tục cho cán bộ, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn theo phân công của hiệu trưởng.

          - Tham mưu, giúp hiệu trưởng quản lý, thu chi các nguồn tài chính trong và ngoài ngân sách. Giải quyết chế độ tiền lương, phụ cấp và công tác phí đối với cán bộ, viên chức. Theo dõi, giải quyết các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí, chế độ nghỉ việc và các chế độ chính sách khác có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, viên chức.

          - Lập kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị, dụng cụ văn phòng, văn phòng phẩm. Quản lý, bảo quản và khai thác sử dụng cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, phương tiện liên lạc, cấp điện, cấp nước phục vụ cho các hoạt động của cơ quan. Tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản cố định hàng năm theo quy định.

          - Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản của cơ quan. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, công an, chính quyền địa phương xây dựng phương án và tổ chức thực hiện các hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện các quy định về công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

          - Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác đối ngoại, tiếp khách, thực hiện nhiệm vụ lễ tân, khánh tiết cho các hoạt động chung của trường.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Huỳnh Ngọc Thắm

Phó Trưởng phòng

huyngngoctham81@gmail.com 

0909949090 

2

Hà Thị Thuý

Chuyên viên

thuyht.truongktkt@haugiang.edu.vn

0918279772

3

Lê Ngọc Mến

Chuyên viên

menln.truongktkt@haugiang.edu.vn

0939339383

4

Phan Thị Diệu

Kế toán

dieupt.truongktkt@haugiang.edu.vn

0988366074

5

Cao Hoàng Kha

 Giáo viên kiêm QTTB

khach.truongktkt@haugiang.edu.vn

0989657627

6

Nguyễn Thiên Sanh

Giáo viên kiêm công tác hành chính

tstcnhg@gamil.com 

0949161627

7

Lý Thị Thọ

Nhân viên tạp vụ

 

 

8

Phan Thị Tiền

Nhân viên tạp vụ 

 

 

9

Lê Bá Cường

Nhân viên Bảo vệ 

 

 

 

 

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  1918

 • Tuần này:

  5679

 • Tháng này:

  16518

 • Tất cả:

  964617