Giới thiệu

Ngày: 23/11/2015

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

 

I. ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

               1. LÃNH ĐẠO CHI BỘ

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Lê Văn Phi Bí thư levanphi60@gmail.com 0919129888
2 Nguyễn Thị Kim Khéo Phó Bí thư kheontkt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0985040696


             2. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
 

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Lý Như Hằng Chủ tịch hangln.truongktkt@haugiang.edu.vn 0983180707
2 Trần Thanh Xuyên Phó Chủ tịch xuyentt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0974693408
3 Nguyễn Thị Kim Khéo Ủy viên kheontk.truongktkt@haugiang.edu.vn 0985040969
4 Trường Văn Hải Ủy viên haitv.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939857788
5 Trần Thị Thúy Hằng Ủy viên hangttt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0985409963

               3. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Trần Thị Thúy Hằng Phó Bí thư hangttt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0985409963
2 Mai Linh Cảnh Phó Bí thư canhml.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939049307
3 Võ Thị Kim Bằng Ủy viên BTV bangvtk.truongktkt@haugiang.edu.vn 0975749354
4

Võ Thị Kim Thy

Ủy viên thyvtk.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939981493
5 Hà Thị Thúy Ủy viên thuyht.truongktkt@haugiang.edu.vn 0918279772
6 Hồ Thị Ngọc Hiến Ủy viên hienhtn.truongktkt@haugiang.edu.vn
7 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Ủy viên (HS)

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG

 

             1. BAN GIÁM HIỆU

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Lê Văn Phi Hiệu trưởng levanphi60@gmail.com 0919129888
2 Nguyễn Thị Kim Khéo Phó Hiệu trưởng kheontk.truongktkt@haugiang.edu.vn 0985040969

             2. PHÒNG ĐÀO TẠO 

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Nguyễn Thanh Thừa Trưởng phòng thuant.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939093795
2 Võ Thị Kim Thy Cán bộ thyvtk.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939981493

          3. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Nguyễn Hiếu Nghĩa Trưởng phòng nghianh.truongktkt@haugiang.edu.vn 0989755494
2 Hà Thị Thúy Chuyên viên thuyht.truongktkt@haugiang.edu.vn 0918279772
3 Lê Ngọc Mến Chuyên viên menln.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939339383
4 Phan Thị Diệu Kế toán dieupt.truongktkt@haugiang.edu.vn 01688050774
5 Nguyễn Thị Thiện Mỹ Kế toán myntt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0945117007
6 Cao Hoàng Kha

Chuyên viên

khach.truongktkt@haugiang.edu.vn 0989657627
7

Lý Thị Thọ

Phục vụ (CS1)

8 Phan Thị Hồng Nha Phục vụ (CS2)
9 Lê Song Toàn Bảo vệ (CS2)

              4. TỔ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Bùi Văn Nhâm Tổ trưởng nhambv.truongktkt@haugiang.edu.vn 0972303410
2 Lê Tấn Lẹ CB Y tế 0975422508

            5. TỔ BỘ MÔN VĂN HOÁ 

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Hồ Thị Ngọc Hiến Tổ trưởng hienhtn.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939589344
2 Trần Thị Thúy Hằng Giáo viên hangttt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0985409963
3 Quách Văn Thưởng Giáo viên  thovt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0945757605

             6. TỔ BỘ MÔN CHUNG 

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Huỳnh Hữu Nghị Tổ trưởng nghihh.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939143642
2 Trần Thanh Xuyên Giáo viên xuyentt.truongkttk@haugiang.edu.vn 0974693408
3 Đinh Thị Bé Thơi Giáo viên  thoidtb.truongktkt@haugiang.edu.vn 0933746700
4 Trần Thị Yến Vân Giáo viên  vantty.truongktkt@haugiang.edu.vn 01683231008
5 Nguyễn Thị Thanh Quyên Giáo viên

              7. TỔ BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Lý Như Hằng Tổ trưởng hangln.truongktkt@haugiang.edu.vn 0983180707
2 Võ Thị Kim Bằng Giáo viên bangvtk.truongkttk@haugiang.edu.vn 0975749354
3 Mai Linh Cảnh Giáo viên canhml.truongktkt@haugiang.edu.vn 0987968984
4 Trương Văn Hải Giáo viên haitv.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939857788

            8. TỔ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THUỶ SẢN

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Huỳnh Thiện Trứ Tổ trưởng truht.truongktkt@haugiang.edu.vn 0916077559
2 Nguyễn Thị Quế Thanh Giáo viên thanhntq.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939038340
3 Phạm Nguyễn Huyền Trinh Giáo viên duyntt.truongktkt@haugiang.edu.vn 01234350808
4 Mai Thị Ngọc Thúy Giáo viên thuymtn.truongktkt@haugiang.edu.vn 0933676459
5 Nguyễn Hữu Hạnh Giáo viên 01658801877

  

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  117

 • Tuần này:

  625

 • Tháng này:

  2467

 • Tất cả:

  544666