Giới thiệu

Ngày: 11/10/2018

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

 

I. ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

               1. LÃNH ĐẠO CHI BỘ

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Nguyễn Thị Kim Khéo Bí thư kheontk@gmail.com 0985040696
2 Trần Thanh Xuyên Phó Bí thư xuyentt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0974693408


             2. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
 

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Trần Thanh Xuyên Chủ tịch xuyentt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0974693408
2 Trường Văn Hải Phó Chủ tịch haitv.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939857788
3 Trần Thị Thúy Hằng Ủy viên hangttt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0985409963
4 Đinh Thị Bé Thơi Ủy viên thoidtb.truongktkt@haugiang.edu.vn 0933746700
5 Huỳnh Thiện Trứ Ủy viên truht.truongktkt@haugiang.edu.vn 0916077559

               3. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Võ Thị Kim Bằng  Bí thư bangvtk.truongktkt@haugiang.edu.vn 0975749354
2 Hồ Thị Ngọc Hiến Phó Bí thư hienhtn.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939049307
3 Nguyễn Đức Tính Phó Bí thư tinhnd.truongktkt@haugiang.edu.,vn 0393870062
4

Nguyễn Thị Thanh Quyên

Ủy viên quyenntt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0394612649
5 Lê Ngọc Mến Ủy viên menln.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939339383
6 Trần Thị Yến Vân Ủy viên
7 Lê Tấn Lẹ Ủy viên lelt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0975422508

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG

 

             1. BAN GIÁM HIỆU

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Nguyễn Thị Kim Khéo Phó Hiệu trưởng kheontk@gmail.com 0985040969
2 Lý Thanh Tùng Phó Hiệu trưởng tunglthaugiang@gmail.com 0909098575

             2. PHÒNG ĐÀO TẠO 

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Nguyễn Thanh Thừa Trưởng phòng thuant.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939093795
2 Hồ Như Ngọc Chuyên viên ngochn.truongktkt@haugiang.edu.vn 01626385102
3 Võ Thị Kim Bằng Giáo viên kiêm đào tạo bangvtk.truongktkt@haugiang.edu.vn 0975749354
4 Trần Thị Yến Vân Giáo viên kiêm đào tạo
5 Trưởng Văn Hải Giáo viên kiêm đào tạo haitv.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939857788
6 Trần Thị Thúy Hằng Giáo viên kiêm đào tạo hangttt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0985409963
7 Lê Tấn Lẹ Y tế lelt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0975422508

          3. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Nguyễn Hiếu Nghĩa Trưởng phòng nghianh.truongktkt@haugiang.edu.vn 0989755494
2 Hà Thị Thúy Chuyên viên thuyht.truongktkt@haugiang.edu.vn 0918279772
3 Lê Ngọc Mến Chuyên viên menln.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939339383
4 Phan Thị Diệu Kế toán dieupt.truongktkt@haugiang.edu.vn 01688050774
5 Nguyễn Thị Thiện Mỹ Giáo viên kiêm Kế toán myntt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0945117007
6 Cao Hoàng Kha

Giáo viên

khach.truongktkt@haugiang.edu.vn 0989657627
7

Lý Thị Thọ

Phục vụ 

8 Phan Thị Tiền Phục vụ 
9 Lê Bá Cường Bảo vệ 

              4. TỔ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Bùi Văn Nhâm Tổ trưởng nhambv.truongktkt@haugiang.edu.vn 0972303410

            5. BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
Huỳnh Hữu Nghị Trưởng bộ môn nghihh.truongktkt@ghaugiang.edu.vn 0939143642
1 Hồ Thị Ngọc Hiến Phó trưởng bộ môn hienhtn.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939589344
2 Trần Thanh Xuyên Giáo viên xuyentt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0974639408
3 Nguyễn Thị Thanh Quyên Giáo viên  quyenntt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0394612649
4 Nguyễn Đức Tính Giáo viên tinhnd.truongktkt@haugiang.edu.,vn 0393870062

            

              7. BỘ MÔN KINH TẾ - KỸ THUẬT

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Nguyễn Thị Quế Thanh Phó trưởng bộ môn thanhntq.truongktkt@haugiang.edu.vn 0939038340
2 Huỳnh Thiện Trứ Giáo viên truht.truongktkt@haugiang.edu.vn 0916077559
3 Phạm Thùy Linh Giáo viên linhpt.truongktkt@haugiang.edu.vn 0355881360
4 Mai Thị Ngọc Thúy Giáo viên thuymtn.truongktkt@haugiang.edu.vn 0933676459
5 Lý Như Hằng Giáo viên hangln.truongktkt@haugiang.edu.vn 0983180707
6 Đinh Thị Bé Thơi Giáo viên thoidtb.truongktkt@haugiang.edu.vn 0933746700
7 Nguyễn Thị Thiện Mỹ Giáo viên myntt.trongktkt@haugiang.edu.vn 0945117007

  

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  725

 • Tuần này:

  725

 • Tháng này:

  14504

 • Tất cả:

  695788