Giới thiệu

Ngày: 14/06/2019

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

  

             1. BAN GIÁM HIỆU

TT

Họ tên

Chức vụ

Email

 Điện thoại 

01

Nguyễn Thị Kim Khéo

Phó Hiệu trưởng

kheontk@gmail.com

0985040969

02

Lý Thanh Tùng

Phó Hiệu trưởng

tunglthaugiang@gmail.com

0909098575

             2. PHÒNG ĐÀO TẠO 

TT

Họ tên

Chức vụ

Email

 Điện thoại

01

Nguyễn Thanh Thừa

Trưởng phòng

thuant.truongktkt@haugiang.edu.vn

0939093795

02

Võ Thị Kim Bằng

Giáo viên

bangvkt.truongktkt@haugiang.edu.vn

0975749354

03

Trương Văn Hải

Giáo viên

haitv.truongktkt@haugiang.edu.vn

0939857788

04

Trần Thị Yến Vân

Giáo viên

tranthiyenvan88@gmail.com

0907956430

05

Trần Thị Thúy Hằng

Giáo viên

hnagttt.truongktkt@haugiang.edu.vn

0985409963

06

Hồ Như Ngọc

Chuyên viên

ngochn.truongktkt@haugiang.edu.vn

0963942858

07

Lê Tấn Lẹ

Y tế học đường

lelt.truongktkt@haugiang.edu.vn

0975422508

          3. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

TT

Họ tên

Chức vụ

Email

 Điện thoại 

01

Huỳnh Ngọc Thắm

P.Trưởng phòng

huynhngoctham81@gmail.com

0909949090

02

Hà Thị Thúy

Chuyên viên

thuyht.truongktkt@haugiang.edu.vn

0918279772

03

Lê Ngọc Mến

Chuyên viên

menlt.truongktkt@haugiang.edu.vn

0939339383

04

Phan Thị Diệu

Kế toán

dieupt.truongktkt@haugiang.edu.vn

0398050774

05

Nguyễn Thiên Sanh

Giáo viên

tstcngh@gmail.com

0949161627

06

Cao Hoàng Kha

Giáo viên

khach.truongktkt@haugiang.edu.vn

0989657627

07

Lê Bá Cường

Bảo vệ

 

0916202612

08

Phan Thị Tiền

Tạp vụ

 

 

09

Lý Thị Thọ

 

 

 

            4. BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

TT

Họ tên

Chức vụ

Email

 Điện thoại 

01

Huỳnh Hữu Nghị

Trưởng bộ môn

nghihh.truongktkt@haugiang.edu.vn

0939143642

02

Hồ Thị Ngọc Hiến

P.Trưởng bộ môn

hienhtn.truongktkt@haugiang.edu.vn

0975749354

03

Nguyễn Thị Thanh Quyên

Giáo viên

quyenntt.truongktkt@haugiang.edu.vn

0394612649

04

Nguyễn Đức Tính

Giáo viên

tinhnd.truongktkt@haugiang.edu.vn

0939870062

05

Nguyễn Thị Đậm

Giáo viên

nguyendamkg1987@gmail.com

0985876074

06

Trần Văn Lượm

Giáo viên

luomtranvan2013@gmail.com

0913275351

07

Nguyễn Thiên Sanh

Giáo viên

tstcngh@gmail.com

0949161627

              5. BỘ MÔN KINH TẾ - KỸ THUẬT

TT

Họ tên

Chức vụ

Email

 Điện thoại 

01

Nguyễn Thị Quế Thanh

P.Trưởng bộ môn

thanhntq.truongktkt@haugiang.edu.vn

0939038340

02

Mai Thị Ngọc Thúy

Giáo viên

thuymtn.truongktkt@haugiang.edu.vn

0933676459

03

Phạm Thùy Linh

Giáo viên

linhpt.truongktkt@haugiang.edu.vn

0355881360

04

Cao Hoàng Kha

Giáo viên

khach.truongktkt@haugiang.edu.vn

0989657627

05

Lý Như Hằng

Giáo viên

hangln.truongktkt@haugiang.edu.vn

0983180707

06

Đinh Thị Bé Thơi

Giáo viên

thoidtb.truongktkt@haugiang.edu.vn

0933746700

07

Nguyễn Thị Thiện Mỹ

Giáo viên

myntt.truongktkt@haugiang.edu.vn

0945117007

  

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  800

 • Tuần này:

  2129

 • Tháng này:

  21470

 • Tất cả:

  1079455