Giới thiệu

Ngày: 09/04/2019

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

  

             1. BAN GIÁM HIỆU

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 Nguyễn Thị Kim Khéo Phó Hiệu trưởng kheontk@gmail.com
2 Lý Thanh Tùng Phó Hiệu trưởng tunglthaugiang@gmail.com

             2. PHÒNG ĐÀO TẠO 

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 Nguyễn Thanh Thừa Trưởng phòng thuant.truongktkt@haugiang.edu.vn
2 Hồ Như Ngọc Chuyên viên ngochn.truongktkt@haugiang.edu.vn
3 Võ Thị Kim Bằng Giáo viên kiêm đào tạo bangvtk.truongktkt@haugiang.edu.vn
4 Trần Thị Yến Vân Giáo viên kiêm đào tạo tranthiyenvan88@gmail.com
5 Trưởng Văn Hải Giáo viên kiêm đào tạo haitv.truongktkt@haugiang.edu.vn
6 Trần Thị Thúy Hằng Giáo viên kiêm đào tạo hangttt.truongktkt@haugiang.edu.vn
7 Lê Tấn Lẹ Y tế lelt.truongktkt@haugiang.edu.vn

          3. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 Huỳnh Ngọc Thắm Phó Trưởng phòng huynhngoctham81@gmail.com
2 Hà Thị Thúy Chuyên viên thuyht.truongktkt@haugiang.edu.vn
3 Lê Ngọc Mến Chuyên viên menln.truongktkt@haugiang.edu.vn
4 Phan Thị Diệu Kế toán dieupt.truongktkt@haugiang.edu.vn
5 Nguyễn Thiên Sanh Giáo viên kiêm công tác hành chính tstcnhg@gmail.com
6 Cao Hoàng Kha

Giáo viên

khach.truongktkt@haugiang.edu.vn
7

Lý Thị Thọ

Phục vụ 

8 Phan Thị Tiền Phục vụ 
9 Lê Bá Cường Bảo vệ 

           

            4. BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 Huỳnh Hữu Nghị Trưởng bộ môn nghihh.truongktkt@ghaugiang.edu.vn
2 Hồ Thị Ngọc Hiến Phó trưởng bộ môn hienhtn.truongktkt@haugiang.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thanh Quyên Giáo viên  quyenntt.truongktkt@haugiang.edu.vn
4 Nguyễn Đức Tính Giáo viên tinhnd.truongktkt@haugiang.edu.,vn
5 Nguyễn Thiên Sanh Giáo viên tstcnhg@gmail.com
6 Nguyễn Thị Đậm Giáo viên nguyendamkg1987@gmail.com
7 Trần Văn Lượm Giáo viên luomtranvan2013@gmail.com

            

              5. BỘ MÔN KINH TẾ - KỸ THUẬT

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 Nguyễn Thị Quế Thanh Phó trưởng bộ môn thanhntq.truongktkt@haugiang.edu.vn
2 Cao Hoàng Kha Giáo viên khach.truongktkt@haugiang.edu.vn
3 Phạm Thùy Linh Giáo viên linhpt.truongktkt@haugiang.edu.vn
4 Mai Thị Ngọc Thúy Giáo viên thuymtn.truongktkt@haugiang.edu.vn
5 Lý Như Hằng Giáo viên hangln.truongktkt@haugiang.edu.vn
6 Đinh Thị Bé Thơi Giáo viên thoidtb.truongktkt@haugiang.edu.vn
7 Nguyễn Thị Thiện Mỹ Giáo viên myntt.trongktkt@haugiang.edu.vn

  

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  1341

 • Tuần này:

  10546

 • Tháng này:

  28366

 • Tất cả:

  780097