Ban giám hiệu

Ngày: 19/06/2019

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
13-1e07c44ae92566b3b84e19ed02432724.jpg

NGUYỄN THỊ KIM KHÉO

Năm sinh: 30/4/1974

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Học vị: Cử nhân Hóa học

Email. kheontk@gmail.com

Nhiệm vụ: Quản lý và điều hành chung các hoạt động của đơn vị

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
24-31057ca3cf4dfb343def8aaf1bfffcf0.jpg

LÝ THANH TÙNG

Năm sinh: 10/3/1970

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Học vị: Thạc sỹ Vật lý kỹ thuật

Email: tunglthaugiang@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác chuyên môn                    

- Chủ tịch Hội đồng trường

- Liên kết đào tạo

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  899

 • Tuần này:

  8530

 • Tháng này:

  32482

 • Tất cả:

  1034775