Ban giám hiệu

Ngày: 24/09/2018

HIỆU TRƯỞNG
12-3ee97d45a81cbdc61b84d5d28c08a15c.jpg

LÊ VĂN PHI

Năm sinh: 08/10/1960

Chức vụ: Nguyên Hiệu trưởng

Học vị: Ths. Quản lý giáo dục

Điện thoại: 0919.129.888

Email: levanphi60@gmail.com

Đã nghỉ hưu ngày 01 tháng 12 năm 2017

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
13-1e07c44ae92566b3b84e19ed02432724.jpg

NGUYỄN THỊ KIM KHÉO

Năm sinh: 30/4/1974

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Học vị: Cử nhân Hóa học

Điện thoại: 0985.040.969

Email. kheontk@gmail.com

Nhiệm vụ: Quản lý chung

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
24-31057ca3cf4dfb343def8aaf1bfffcf0.jpg

LÝ THANH TÙNG

Năm sinh: 10/3/1970

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Học vị: Thạc sỹ Vật lý kỹ thuật

Điện thoại: 0909098575

Email: tunglthaugiang@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác chuyên môn                    

- Chủ tịch Hội đồng trường

- Liên kết đào tạo

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  684

 • Tuần này:

  684

 • Tháng này:

  14463

 • Tất cả:

  695747