Văn phòng Chi bộ

Ngày: 30/03/2016
Quá trình hình thành và phát triển
của Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

 

       

                I. Quá trình hình thành và phát triển

          Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang chính thức được thành  lập, theo Quyết định số 63 – QĐ/ĐU, ngày 04 tháng 5 năm 2011  của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc tách Chi bộ và chỉ định chức danh Bí thư  Chi bộ. Khi mới thành lập chi bộ chỉ có 8 đảng viên đến nay chi bộ có 15  đảng viên

          Bước đầu xây dựng Chi bộ rất quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, ngay từ khi mới thành lập chi bộ đã tiến hành làm việc với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, đặc biệt là Đoàn Thanh niên và Công đoàn trường để làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Nhờ đó hằng năm các đoàn thể đã chủ động và tích cực giới thiệu cho chi bộ nhiều đoàn viên ưu tú để Chi bộ xét và đề nghị cho quần chúng ưu tú đi học đối tượng Đảng.

          Trên cơ sở thực hiện điều lệ Đảng và các văn bản của Trung ương của Tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, Chi bộ đã  xây dựng quy chế Chi bộ, quy định của chi bộ. Những năm qua, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách  nhà nước. Xây dựng cơ quan, xây dựng các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh. Lãnh đạo và vận động quần chúng thực hiện tốt các phong trào thi đua, tham gia thực hiện các chủ trương, các hoạt động ở địa phương.

              II. Thành tích Chi bộ đạt được:

              1. Thành tích tập thể Chi bộ đạt được:

          Từ khi thành lập đến nay, Tập thể Chi bộ luôn được Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh

          Năm 2013, 2015, Tập thể Chi bộ được Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

             2. Thành tích đảng viên Chi bộ đạt được:

         2.1. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm (từ năm 2011 – 2013)

         Năm 2013: Đồng chí Lê Văn Phi

         2. 2. Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

             - Năm 2011: Đồng chí Lê Văn Phi, Trần Thanh Xuyên.

          - Năm 2012: Đồng chí Lê Văn Phi.

          - Năm 2013: Đồng chí Lê Văn Phi, Nguyễn Thị Kim Khéo

          - Năm 2014: Đồng chí Lê Văn Phi, Trần Thanh Xuyên

          - Năm 2015: Đồng chí Lê Văn Phi. Nguyễn Hiếu Nghĩa

          2.3. Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

          - Năm 2012: Đồng chí Lê Văn Phi, Trần Thanh Xuyên, Lý Như Hằng

          - Năm 2013: Đồng chí Trần Thanh Xuyên, Nguyễn Thanh Lộng

          - Năm 2015: Đồng chí Trần Thanh Xuyên, Nguyễn Thị Kim Khéo

              III. Danh sách Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên qua các nhiệm kỳ

              1. Nhiệm kỳ lâm thời (2011 – 2012),

          Đồng chí Lê Văn Phi, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ

             2. Nhiệm kỳ lần I (2012 – 2015)

          Đồng chí Lê Văn Phi, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ

          Đồng chí Trần Thanh Xuyên, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ

              3. Nhiệm kỳ lần II (2015 – 2017)

          Đồng chí Lê Văn Phi, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ

          Đồng chí Nguyễn Thị Kim Khéo, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ

          Đồng chí Trần Thanh Xuyên, giữ chức vụ Chi ủy viên Chi bộ

                IV. Danh sách đảng viên Chi bộ (đến tháng 03 năm 2016)

 

Số TT

Họ và tên đảng viên

Chức vụ

Ghi chú

Đảng

Chính quyền

1

Lê Văn Phi

Bí thư

Hiệu trưởng

UV BCH Đảng ủy SGD&ĐT 

2

Nguyễn T.Kim Khéo

Phó Bí thư

Phó Hiệu trưởng

UV.BCH Công đoàn 

3

Trần Thanh Xuyên

Chi ủy viên

Giáo viên

Phó Chủ tịch Công đoàn trường

4

Lý Như Hằng

Đảng viên

Tổ trưởng

Chủ tịch Công đoàn

5

Trần T.Thúy Hằng

Đảng viên

Giáo viên

Bí thư Đoàn trường

6

Mai Linh Cảnh

Đảng viên

Giáo viên

Phó Bí thư Đoàn trường

7

Nguyễn Hiếu Nghĩa

Đảng viên

Trưởng phòng

 

8

Nguyễn Thanh Thừa

Đảng viên

Trưởng phòng

 

9

Võ T. Kim Thy

Đảng viên

Chuyên viên

UV. BCH Đoàn trường

10

Hà Thị Thúy

Đảng viên

Chuyên viên

UV. BCH Đoàn trường

11

Bùi Văn Nhâm

Đảng viên

Tổ trưởng

Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

12

Nguyễn Thị Thiện Mỹ

Đảng viên

Giáo viên

 

13

Huỳnh Hữu Nghị

Đảng viên

Tổ trưởng

 

14

Trương Văn Hải

Đảng viên

Giáo viên

UV.BCH Công đoàn 

15

Võ T. Kim Bằng

Đảng viên

Chuyên viên

UV. BTV Đoàn trường

 

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  118

 • Tuần này:

  450

 • Tháng này:

  3267

 • Tất cả:

  495219