Tin hoạt động trường

Ủy Ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn đối với Công đoàn cơ sở trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

Ngày: 30/10/2018

          Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang, kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế trong hoạt động công đoàn cũng như trong thực hiện công tác tài chính công đoàn. Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-CĐTCKTKT, ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban kiểm tra công đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang về việc Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang năm 2018

          Chiều ngày 22/10/2018, Ủy ban kiểm tra công đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang báo cáo kết quả Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang năm 2018. Tham dự buổi báo cáo, có đồng chí Trần Thanh Xuyên, Phó Bí thư Chi bộ- Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đồng chí Trương Văn Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn và các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường báo cáo kết quả Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính năm 2018

           Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao, Đoàn Kiểm tra đã hoàn thành tốt kế hoạch kiểm tra và thống nhất đánh giá kết quả việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn năm 2018. Sau mỗi cuộc kiểm tra, Đoàn Kiểm tra kết luận rõ việc chấp hành tốt những nội dung của Điều lệ Công đoàn và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, đồng thời kiến nghị các biện pháp để Công đoàn cơ sở trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang sớm khắc phục kịp thời tồn tạn, hạn chế.

          Thông qua kiểm tra đã tạo sự thống nhất trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

Tác giả: Công đoàn cơ sở  trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang


Những bài khác:

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  298

 • Tuần này:

  692

 • Tháng này:

  4414

 • Tất cả:

  834368