Tin hoạt động trường

“Tuần sinh hoạt chính trị tư tưởng cho học sinh”, năm học 2019 - 2020

Ngày: 16/09/2019

         Từ ngày 09-13/9/2019, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang đã tổ chức sinh hoạt “Tuần sinh hoạt chính trị tư tưởng cho học sinh”, năm học 2019 – 2020 dành cho học sinh trung cấp chính quy đang tham gia học tập tại trường.

Học sinh viết bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt chính trị tư tưởng cho học sinh”, năm học 2019 - 2020

          Tuần sinh hoạt chính trị được tổ chức tại trường và 02 đơn vị liên kết (Trung tâm GDNN - GDTX Huyện Châu Thành, Trung tâm GDNN - GDTX Huyện Châu Thành A) đã triển khai nội dung sinh hoạt đến 102 học sinh vừa trúng tuyển trung cấp chính quy khóa 11.

          Nội sinh sinh hoạt trang bị những kiến thức cần thiết ban đầu cho học sinh khi mới nhập học, định hướng đúng ngành nghề đào tạo tại trường. Triển khai đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa và hiểu biết, ý thức trách nhiệm công dân thực thi pháp luật, quyền và nghĩa vụ công dân – học sinh. Triển khai các quy chế đào tạo, các quy định về công tác học sinh và một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2019 - 2020.

         “Tuần sinh hoạt chính trị tư tưởng cho học sinh” giúp học sinh nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của học sinh thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Trần Thị Thúy Hằng


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  1928

 • Tuần này:

  5689

 • Tháng này:

  16528

 • Tất cả:

  964627