Tin hoạt động trường

Sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang”

Ngày: 08/03/2018

          Nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ năm 2018 và thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trường về nội dung sinh hoạt chuyên đề, Sáng ngày 02/03/2018,  Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang”. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thị Kim Khéo, Bí thư Chi bộ trường và tất cả đảng viên trong Chi bộ.

          Buổi sinh hoạt chuyên đề đã đánh giá đúng thực trạng chất lượng sinh hoạt Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế yếu kém trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ nhằm xây dựng phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Khéo, Bí thư Chi bộ trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang tổng hợp ý kiến, kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề

 

            Trên cơ sở các ý kiến tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, cũng như tình hình thực tế của chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Khéo, Bí thư Chi bộ trường kết luận, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

            Một là: Tiếp tục những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy chi bộ về vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên để mỗi đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; phổ biến kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, các chính sách mới của Đảng và Nhà nước, của ngành, của địa phương tới 100% đảng viên.

            Hai là: Gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên.

            Ba là: Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục nghiên cứu kỹ Chỉ thị 10, Hướng dẫn 09 của Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, qua đó xác định nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm của đảng viên, bí thư chi bộ, Chi ủy chi bộ trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Bí thư và các đồng chí trong cấp ủy Chi bộ phải nắm vững quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ: về nền nếp sinh hoạt, về nội dung sinh hoạt, về điều hành sinh hoạt chi bộ, về kết luận (hoặc ra nghị quyết) trong sinh hoạt chi bộ, về tổ chức thực hiện kết luận (hoặc nghị quyết) của sinh hoạt chi bộ.

          Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ trường tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm  đảng viên Chi bộ sẽ phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, ra sức phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung nhiệm vụ tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang đã đề ra nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Tác giả: Đồng chí Trần Thanh Xuyên,

Phó Bí thư Chi bộ trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang


Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  1338

 • Tuần này:

  9259

 • Tháng này:

  33747

 • Tất cả:

  744470