Tin hoạt động trường

Bàn giao Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày: 30/03/2017

          Chiều ngày 20.3.2017, tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Giám đốc, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội ông Hồng Xuân Bình - Phó Giám đốc đã dự họp bàn giao chức năng quản lý từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Đại diện lãnh đao Sở GD và Sở Lao động cùng các phòng ban chức năng của các sở, BGH dự họp bàn giao

          Sở Giáo dục và Đào tạo đã bàn giao về đội ngũ gồm 34 công chức, viên chức (01 công chức, 33 viên chức), cơ sở vật chất, hoạt động đào tạo...theo Quyết định số 192/UBND-TH ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc chuyển Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang từ trực thuộc Sở Giáo dục sang trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hiền - Phó GĐ Sở GD tặng hoa cho trường và thầy Ngô Văn Đúng - Nguyên phó phòng GDCN-GDTX khi chuyển giao sang Sở LĐ

Hà Thị Thúy - Phòng TCHC
Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  502

 • Tuần này:

  2676

 • Tháng này:

  10790

 • Tất cả:

  613760