Tin của ngành

Có thể nhận đồng thời bằng tốt nghiệp THPT và TCCN

Ngày: 17/04/2013

         Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp giữa cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp với Trung tâm giáo dục thường xuyên trong tổ chức đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, học sinh có cơ hội được nhận đồng thời bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hình thức vừa làm vừa học và bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

     Nhằm thực hiện hiệu quả giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, ngày 05/4/2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 2258/BGDĐT-GDCN hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp với trung tâm Giáo dục thường xuyên trong tổ chức đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.
      Theo tinh thần công văn này, Bộ yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và các cơ sở giáo dục khác được giao nhiệm vụ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp phối hợp với các trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở để đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, đồng thời dạy văn hóa theo chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo và chuẩn đầu ra.
      Đối với cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và trung tâm Giáo dục thường xuyên Bộ cũng hướng dẫn phối hợp tổ chức đồng thời việc dạy văn hóa theo chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông với đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cho người học có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (theo nhu cầu người học) nhằm tạo điều kiện cho người học vừa hoàn thành chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông và chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.
      Kết quả các môn văn hóa trong chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông được công nhận là kết quả các học phần văn hóa trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.
     Sau khi hoàn thành chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông và chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, người học có thể tham dự kỳ thi quốc gia tốt nghiệp Trung học phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp để có cơ hội nhận được 2 bằng tốt nghiệp (bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa làm vừa học và bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp); hoặc tham dự một trong hai kỳ thi nói trên để có cơ hội nhận một trong hai bằng tốt nghiệp trên.
      Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục đích của những quy định trên nhằm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở theo hướng tăng nhanh tỷ lệ học sinh vào học các trường trung cấp chuyên nghiệp, đồng thời hỗ trợ các cơ sở Giáo dục thường xuyên dạy bổ túc văn hóa Trung học phổ thông gắn với giáo dục nghề nghiệp.
     Trước đó, ngày 18/3/2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang cũng đã có công văn 257/SGDĐT-GDCN-GDTX thống nhất cho Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang được liên kết với Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để thực hiện việc dạy các môn văn hoá theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại trường.
NguyenHieuNghia

Hỗ Trợ

Quản trị Website
Tư vấn tuyển sinh

Liên Kết Website

 • Trực tuyến:

  1

 • Hôm nay:

  2006

 • Tuần này:

  5767

 • Tháng này:

  16606

 • Tất cả:

  964705